“ข้อพิพาทดินแดนภายในทะเลจีนใต้”..”The Territorial Disputes within the South China Sea” (1)


 1. GrandeStStorieS
  นั้นคือสถานะการณ์ปัจจุบัน ที่กำลังดำเนินไป .. มาดูบทความจาก http://voanews.com ว๊อลย์ ออฟ อเมริกา เมื่อ วันพฤหัสบดี, 31 พฤษภาคม 2012
  Mon, Jun 04 2012 10:59:15
 2. GrandeStStorieS
  อาเซียนกับบทบาทคนกลางในการแก้ไขข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ .. ขณะนี้ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน 10 ประเทศ #voanews
  Mon, Jun 04 2012 11:00:44
 3. GrandeStStorieS
  กำลังเร่งจัดทำร่างระเบียบข้อบังคับว่าด้วยเรื่องทะเลจีนใต้ เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนหลายประเทศ #voanews
  Mon, Jun 04 2012 11:01:46
 4. GrandeStStorieS
  ที่กรุงเทพฯ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียนกล่าวชี้แจงว่า สมาคมอาเซียนจำเป็นต้องเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ #voanews
  Mon, Jun 04 2012 11:02:22
 5. GrandeStStorieS
  อาเซียน-จีนได้ตกลงกันในเบื้องต้นว่าจะแก้ไขปัญหาครั้งนี้โดยสันติวิธี จีนรู้ดีว่าขอบเขตความรับผิดชอบและผลประโยชน์ของจีนในทะเลจีนใต้นั้นคืออะไร
  Mon, Jun 04 2012 11:03:34
 6. GrandeStStorieS
  อาเซียนพร้อมที่จะจัดให้มีการประชุม จัดให้มีเวทีหารือ กระบวนการและการสนับสนุนอื่นๆ เพื่อแสดงให้ทั่วโลกเห็นว่าอาเซียนสามารถจัดการ
  Mon, Jun 04 2012 11:04:30
 7. GrandeStStorieS
  ความขัดแย้งครั้งนี้ไม่ให้ลุกลามเป็นความรุนแรงได้ ..ทางด้านศาสตราจารย์ Zha Daojiong แห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่งในประเทศจีน กล่าวว่าบทบาทของอาเซียน
  Mon, Jun 04 2012 11:05:11
 8. GrandeStStorieS
  การจัดการความขัดแย้งในทะเลจีนใต้และสร้างความมั่นคงในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น เป็นบทบาทที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและจะขาดเสียมิได้ #voanews
  Mon, Jun 04 2012 11:06:12
 9. GrandeStStorieS
  นักเศรษฐศาสตร์ Rajiv Biswas ระบุเช่นกันว่าการเจรจาด้านความมั่นคงในระยะยาวมีความสำคัญต่อภูมิภาคเอเชีย #voanews
  Mon, Jun 04 2012 11:06:56
 10. GrandeStStorieS
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่หลายประเทศในเอเชียใช้งบประมาณด้านการทหารเพิ่มขึ้นมหาศาลเช่นในปัจจุบัน #voanews
  Mon, Jun 04 2012 11:07:21
 11. GrandeStStorieS
  บทความข่าว..อาเซียนกับบทบาทคนกลางในการแก้ไขข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ http://www.voanews.com/thai/news/china_asean_ss-156113505.html ว๊อลย์ ออฟ อเมริกา
  Mon, Jun 04 2012 11:08:30
 12. GrandeStStorieS
  อาเซียนทำมาแล้ว แต่ล้มเหลว ซึ่งไทยเองก่วางตัวเปนกลางมาตลอด ในปี ในปี 2002 อาเซียนได้จัด Code of Conduct เพื่อเจรจายุติปัญหานี้ .. แต่ล้มเหลว
  Mon, Jun 04 2012 11:12:46
 13. GrandeStStorieS
  เชื่อไหม เมกา มีบทบาท เสี้ยม อยู่ .. มาดูกัน เมกาทำอะไรในช่วงนั้น ..
  Mon, Jun 04 2012 11:16:49
 14. GrandeStStorieS
  บทความ ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ ปี 2011 โดย รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ตีพิมพ์ใน สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ 10 – 16 มิย 54
  Mon, Jun 04 2012 11:18:34
 15. GrandeStStorieS
  ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ที่วิกฤตที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอาจลุกลามใหญ่โตจนอาจเป็นสงครามในอนาคตได้ #Prapat
  Mon, Jun 04 2012 11:19:34
 16. GrandeStStorieS
  ปีที่แล้ว(2010) สหรัฐฯได้จุดประเด็นปัญหานี้ ในระหว่างการประชุม ARF ที่เวียดนาม ท่าทีของสหรัฐฯทำให้จีนไม่พอใจมาก #Prapat
  Mon, Jun 04 2012 11:20:26
 17. GrandeStStorieS
  หลังจากนั้น จีนได้จัดการซ้อมรบในบริเวณหมู่เกาะสแปรตลีย์ ทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้ โดยเกิดความร่วมมือทางทหารระหว่างสหรัฐฯกับเวียดนาม #Prapat
  Mon, Jun 04 2012 11:21:17
 18. GrandeStStorieS
  เรือรบและเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐฯได้จอดเทียบท่าที่เมืองดานัง และเวียดนามได้ประณามจีนในการส่งเรือรบเข้าไปในหมู่เกาะพาราเซล #Prapat
  Mon, Jun 04 2012 11:22:12
 19. GrandeStStorieS
  จีนและอาเซียนได้พยายามคลี่คลายให้ปัญหาลดความร้อนแรงลง ด้วยการหันกลับมาเจรจา #Prapat
  Mon, Jun 04 2012 11:23:08
 20. GrandeStStorieS
  นั้นคือ บทบาท เมกา ที่ประกาศว่าเปนกลางไม่ยุ่งเกี่ยว .. และก่เปนเหตุผลจากอดีตที่ เวียตนามต้องยอมเมกามาใช้ฐานทัพในวันนี้ ..
  Mon, Jun 04 2012 11:24:43
 21. GrandeStStorieS
  เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน จีน .. เมกา และ อาเซี่ยนก่เข้ามามีบทบาท .. อาเซี่ยนไม่แปลกหรอก .. เมกาสิแปลก .. เดี๊ยวมาดูส่วน อาเซี่ยน และ เมกา
  Mon, Jun 04 2012 11:27:25
 22. GrandeStStorieS
  อาเซียน .. บทบาทของอาเซียนนั้น ในปี 2002 ได้มีการทำปฏิญญาระหว่างอาเซียนกับจีน เพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างสันติวิธี #Prapat
  Mon, Jun 04 2012 11:32:38
 23. GrandeStStorieS
  ได้มีความพยายามที่จะเจรจา Code of Conduct แต่การเจรจาก็สะดุด ติดขัด มาโดยตลอด #Prapat
  Mon, Jun 04 2012 11:33:39
 24. GrandeStStorieS
  เดือนธันวาคมปีที่แล้ว(2010) จีนได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเรื่องนี้กับอาเซียนที่เมืองคุนหมิง แต่ก็ประสบความล้มเหลว ไม่คืบหน้า #Prapat
  Mon, Jun 04 2012 11:34:23
 25. GrandeStStorieS
  โดยมีการวิเคราะห์กันว่า อาเซียนเองก็เสียงแตก เพราะเป็นที่รู้กันดีว่า ประเทศอาเซียนบางประเทศก็ถือหางจีน โดยเฉพาะ พม่า ลาว และกัมพูชา #Prapat
  Mon, Jun 04 2012 11:35:01
 26. GrandeStStorieS
  ประเทศที่เป็นคู่กรณีกับจีนในเรื่องนี้โดยตรง มีเพียง เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และบรูไน #Prapat
  Mon, Jun 04 2012 11:35:41
 27. GrandeStStorieS
  ส่วนไทย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง คือ ไม่ได้ ไม่เสียอะไร ฉะนั้น อาเซียนจึงไม่มีเอกภาพในการเจรจากับจีน #Prapat
  Mon, Jun 04 2012 11:36:10
 28. GrandeStStorieS
  มาที่.. สหรัฐฯ .. ตัวแปรสำคัญและผู้ที่อยู่เบื้องหลังฉากของความขัดแย้งครั้งใหม่นี้ คือ สหรัฐฯ #Prapat
  Mon, Jun 04 2012 11:38:26
 29. GrandeStStorieS
  โดยยุทธศาสตร์ใหญ่ของสหรัฐฯในภูมิภาค คือ ยุทธศาสตร์การปิดล้อมจีน และยุทธศาสตร์การสกัดกั้นอิทธิพลของจีน #Prapat
  Mon, Jun 04 2012 11:38:57
 30. GrandeStStorieS
  ดังนั้น การที่สหรัฐฯเข้ามายุ่งกับปัญหาหมู่เกาะสแปรตลีย์ และทำให้จีนกับประเทศอาเซียนทะเลาะกัน จึงเป็นเป้าหมายของสหรัฐฯ #Prapat
  Mon, Jun 04 2012 11:39:32
 31. GrandeStStorieS
  เพื่อเป็นการเปิดช่องให้สหรัฐฯเข้ามามีบทบาททางทหารในภูมิภาคมากขึ้น และเพื่อปิดล้อมจีนทางทหารด้วย #Prapat
  Mon, Jun 04 2012 11:40:47
 32. GrandeStStorieS
  เห็นได้ชัดว่า จากการที่สหรัฐฯจุดชนวนเรื่องนี้ขึ้นมาเมื่อปีที่แล้ว(2010) เป็นการแสดงให้เห็นท่าทีของสหรัฐฯในเรื่องนี้อย่างชัดเจน #Prapat
  Mon, Jun 04 2012 11:41:43
 33. GrandeStStorieS
  และทำให้ประเทศเล็กๆในอาเซียนพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับจีนมากขึ้น เพราะรู้ดีว่ามีสหรัฐฯถือหางอยู่เบื้องหลัง ปัจจัยนี้น่าจะอธิบายได้เป็นอย่างดีว่า
  Mon, Jun 04 2012 11:42:11
 34. GrandeStStorieS
  ทำไมเวียดนามกับฟิลิปปินส์ถึงกล้าที่จะเผชิญหน้ากับจีนในครั้งนี้ #Prapat .. // ปัจจุบันนี้คงชัดแล้วนะครับ ว่าเมกา ทำเพื่อ?
  Mon, Jun 04 2012 11:43:54
 35. GrandeStStorieS
  มาดูด้าน จีน .. การผงาดขึ้นมาของจีนอย่างรวดเร็ว ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างจีนกับประเทศต่างๆในภูมิภาค #Prapat
  Mon, Jun 04 2012 11:44:56
 36. GrandeStStorieS
  ทั้งกับมหาอำนาจ และกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะในกรณีปัญหาหมู่เกาะสแปรตลีย์ จีนตกอยู่ในสภาพ “กลืนไม่เข้า คายไม่ออก” #Prapat
  Mon, Jun 04 2012 11:45:44
 37. GrandeStStorieS
  ในแง่หนึ่ง จีนก็ต้องการที่จะชูสโลแกน “การผงาดขึ้นมาอย่างสันติ” (peaceful rise) โดยไม่ต้องการมีปัญหาขัดแย้งกับใคร #Prapat
  Mon, Jun 04 2012 11:46:12
 38. GrandeStStorieS
  โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้าน แต่ขณะเดียวกัน จีนก็ต้องการผงาดขึ้นมาเป็นมหาอำนาจ และการครอบครองทะเลจีนใต้ #Prapat
  Mon, Jun 04 2012 11:46:49
 39. GrandeStStorieS
  ก็เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการผงาดขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางทะเลในภูมิภาค #Prapat
  Mon, Jun 04 2012 11:47:24
 40. GrandeStStorieS
  จีนกำลังประสบกับทางแพร่ง ทางด้านนโยบายต่างประเทศ คือ จากท่าทีที่แข็งกร้าวของจีนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ประเทศเพื่อนบ้านหวั่นวิตก #Prapat
  Mon, Jun 04 2012 11:50:20
 41. GrandeStStorieS
  มหาอำนาจทั้งสหรัฐ ญี่ปุ่น มีแนวโน้มเพิ่มบทบาททางทหารมากขึ้นเพื่อปิดล้อมจีน ประเทศต่างๆในภูมิภาค ก็มีแนวโน้มจะใกล้ชิดกับสหรัฐฯมากขึ้น #Prapat
  Mon, Jun 04 2012 11:51:30
 42. GrandeStStorieS
  เพื่อดึงสหรัฐฯมาถ่วงดุลทางทหารกับจีน และที่สำคัญ คือ สโลแกน “การผงาดขึ้นมาอย่างสันติ” หรือ peaceful rise กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนัก #Prapat
  Mon, Jun 04 2012 11:52:21
 43. GrandeStStorieS
  ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ ปี 2011 http://on.fb.me/KrwWJ0 #Prapat
  Mon, Jun 04 2012 11:52:54
Advertisements
 1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: