“ลัทธิใหม่ และ ลัทธิเก่า ของอเมริกา”..”New World Order” & “Monroe Doctrine” (4)


 1. GrandeStStorieS
  New World Order การจัดระเบียบโลกใหม่ ที่้ผู้นำควรรู้
  posted on 20 Apr 2009 11:56 by leadership in Development เขียนโดย อิศราวดี ชำนาญกิจ
  Tue, Jun 05 2012 12:40:17
 2. GrandeStStorieS
  สรุปจาก สถานการณ์ความมั่นคงหลังยุคสงครามเย็น .. World Government แนวคิดนี้เริ่มจากการที่ชาวยุโรปจำนวนมาก #leadership
  Tue, Jun 05 2012 12:42:17
 3. GrandeStStorieS
  ต้องการให้เกิดรัฐบาลโลก (World Government) เพื่อทำหน้าที่แก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและผลประโยชน์ระหว่างชาติต่างๆ #leadership
  Tue, Jun 05 2012 12:42:49
 4. GrandeStStorieS
  ค.ศ. 1900 เป็นต้นมา ด้วยการ “ทำโลกให้เป็นโลกเดียว (One World)” หรือ “การจัดระเบียบใหม่ให้แก่โลก (One World Order)” #leadership
  Tue, Jun 05 2012 12:43:31
 5. GrandeStStorieS
  โดย เอช.จี. เวลส์ เขียนถึงเรื่องนี้ไว้ในหนังสือชื่อ”One World State (1939)” หลังจากนั้นก็มีนักคิดอีกหลายท่านที่สนับสนุนแนวคิดนี้ #leadership
  Tue, Jun 05 2012 12:45:27
 6. GrandeStStorieS
  เช่น 1946 รัซเซล (รัฐบาลโลก, สันติภาพถาวร), อาโนลด์ ทอยบี (รัฐบาลโลกเพื่อหลักประกันความอยู่รอดของมนุษยชาติ #leadership
  Tue, Jun 05 2012 12:46:11
 7. GrandeStStorieS
  จอห์น โรเดส (สหพันธ์รัฐบาลโลก, ผิวขาวปกครอง, ใช้อังกฤษเป็นภาษาหลัก) #leadership
  Tue, Jun 05 2012 12:46:36
 8. GrandeStStorieS
  ไลโอเนล เคอร์ติส (หนังสือ Commonwealth of God, ให้อเมริกาและอังกฤษรวมตัวจัดตั้งรัฐบาลโลก, ใช้ภาษาอังกฤษ) #leadership
  Tue, Jun 05 2012 12:47:05
 9. GrandeStStorieS
  จากนั้นแนวคิดนี้ ขยายตัวออกไปจากกลุ่มนักธุรกิจและชนชั้นขุนนางที่ต้องการผลประโยชน์ #leadership
  Tue, Jun 05 2012 12:49:26
 10. GrandeStStorieS
  เกิดการรวมตัวขององค์กรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ธนาคารโลก(1944) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และองค์การสหประชาชาติ (1945) ขึ้นมา #leadership
  Tue, Jun 05 2012 12:50:04
 11. GrandeStStorieS
  เกิดตลาดร่วมยุโรป (ที่ในปัจจุบันพัฒนามาเป็น EU สหภาพยุโรป) และในที่สุดเกิด องค์กรการค้าโลก (World Trade Organization -WTO)(1995) #leadership
  Tue, Jun 05 2012 12:50:59
 12. GrandeStStorieS
  เรียกได้ว่าเป็น “การสมคบคิดอย่างเปิดเผย” (Open Conspiracy) เผยแพร่ชัดเจนจากข้อเขียนของ ฟิลลิป เคอร์ ในนิตยสาร Foriegn Affair (1922) ว่า
  Tue, Jun 05 2012 12:51:50
 13. GrandeStStorieS
  ”ตราบใดที่ประเทศต่างๆ ในโลกนี้ยังถูกแยกให้เป็นอิสระจากกันและกัน… #leadership
  Tue, Jun 05 2012 12:52:45
 14. GrandeStStorieS
  สันติภาพ และความรุ่งโรจน์ที่จะมีต่อมวลมนุษยชาติย่อมไม่อาจปรากฏเป็นจริงขึ้นได้และ กว่าที่จะมีการคิดค้น #leadership
  Tue, Jun 05 2012 12:53:28
 15. GrandeStStorieS
  สร้างสรรค์ระบบความร่วมมือระหว่างชาติขึ้นมาได้จริงๆ…ปัญหาที่แท้จริงในขณะนี้น่าจะอยู่ที่ว่า #leadership
  Tue, Jun 05 2012 12:54:03
 16. GrandeStStorieS
  ทำอย่างไรที่จะทำให้มีรัฐบาลโลกเกิดขึ้น.. #leadership
  Tue, Jun 05 2012 12:54:59
 17. GrandeStStorieS
  ผู้สนับสนุนก็มีได้แก่ เซอร์ ฮาโรลด์ บัตเลอร์, เนลสัน ร็อคกี้เฟลเลอร์ (หนังสือ Future Federalism, ขณะเป็นผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ค, 1968),
  Tue, Jun 05 2012 12:55:29
 18. GrandeStStorieS
  อร์จ บอลล์, เลสลี เกลบ์ (ประธานองค์กร CFR) #leadership
  Tue, Jun 05 2012 12:55:49
 19. GrandeStStorieS
  New World Order .. การจัดระเบียบโลกใหม่ เริ่มจริงๆ เมื่อมีการประกาศเรื่องนี้จากสหรัฐอเมริกา โดยประธานาธิบดีจอร์จ บุช (คนพ่อ)(พรรครีพับลิกัน)
  Tue, Jun 05 2012 12:56:27
 20. GrandeStStorieS
  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 1990 มีเนื้อหาคล้ายยุทธศาสตร์ชาติ โดยที่ในสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดีบิล คลินตัน (พรรคเดโมแครต) นั้น รู้จักกันในนามของ
  Tue, Jun 05 2012 12:56:57
 21. GrandeStStorieS
  รู้จักกันในนามของ “แผนยุทธบริเวณใหม่ของยุทธการสหรัฐ ทางการเมือง-การทหาร” (1998) #leadership
  Tue, Jun 05 2012 12:57:35
 22. GrandeStStorieS
  หลังเหตุการณ์ 11 กันยายน 2001 ในสมัยประธานาธิบดี จอร์จ ดับเบิ้ลยู บุช (คนลูก) เริ่มแสดงให้เห็นชัดว่า สหรัฐอเมริกาต้องการเป็น #leadership
  Tue, Jun 05 2012 12:58:46
 23. GrandeStStorieS
  สหรัฐอเมริกาต้องการเป็น “รัฐบาลโลก” จากการประกาศแนวทางว่า #leadership
  Tue, Jun 05 2012 12:59:51
 24. GrandeStStorieS
  จากการประกาศแนวทางว่า “ใครก็ตามที่ไม่ได้ยืนอยู่เคียงข้างอเมริกา … ผู้นั้นก็คือฝ่ายผู้ก่อการร้าย” #leadership
  Tue, Jun 05 2012 13:00:16
 25. GrandeStStorieS
  คำประกาศ “การจัดระเบียบโลกใหม่” ประกอบด้วยสาระสำคัญ 5 ประการ คือ 1. ความเป็นประชาธิปไตย (Democracy) #leadership
  Tue, Jun 05 2012 13:01:13
 26. GrandeStStorieS
  2. สิทธิมนุษยชน (Human Right) 3. สภาพแวดล้อม (Environment) 4. การค้าเสรี (Free Trade) 5. ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร (Copyright) #leadership
  Tue, Jun 05 2012 13:02:04
 27. GrandeStStorieS
  แทรก.. ไงครับ 5 ข้อคุ้นหูไหม … อ้างไปทุกที่ เมกา ..
  Tue, Jun 05 2012 13:03:03
 28. GrandeStStorieS
  ซึ่งสาระสำคัญนี้ กลายเป็นเครื่องมือของสหรัฐอเมริกาและประเทศที่เป็นพันธมิตรใช้ในการแสวงหาประโยชน์จากประเทศอื่นๆ ในประชาคมโลก #leadership
  Tue, Jun 05 2012 13:03:45
 29. GrandeStStorieS
  เช่น การบีบบังคับให้ประเทศต่างๆ อยู่ภายใต้อิทธิพลของตนในทุกๆด้าน เช่น การกีดกันการค้าประเทศที่ไม่ทำตามสาระสำคัญทั้ง 4 ประการ #leadership
  Tue, Jun 05 2012 13:04:27
 30. GrandeStStorieS
  (ไม่เป็นประชาธิปไตย ไม่รักษาสิทธิมนุษยชน ไม่ดูแลสภาพแวดล้อม และไม่เปิดการค้าเสรี) #leadership
  Tue, Jun 05 2012 13:04:59
 31. GrandeStStorieS
  หลายๆ ประเทศ นำเรื่องนี้มาเป็นนโยบายประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ .. #leadership
  Tue, Jun 05 2012 13:05:47
 32. GrandeStStorieS
  ps. หลังปี 2012 สิ่งนี้จะเกิดขึ้น !!! โลกทั้งโลก จะเป็นหนึ่งเดียว #fernezzo
  Tue, Jun 05 2012 13:07:34
 33. GrandeStStorieS
  ข้อมูลชุดที่ผ่านมาจาก http://leadership.exteen.com/20090420/new-world-order โดย อิศราวดี ชำนาญกิจ
  Tue, Jun 05 2012 13:09:43
Advertisements
 1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: