“Operation Odyssey Dawn – ปฏิบัติการทางทหารบนข้อจำกัด” (1)


 1. Operation Odyssey Dawn – ปฏิบัติการทางทหารบนข้อจำกัด .. โดย ทอทหาร @tortaharn  (พันเอก ดร. ธีรนันท์ นันทขว้าง
  Col. Teeranan Nandhakwang, Ph.D.)
  .. วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2554
 2. GrandeStStorieS
  เมื่อคืนวันที่ 19 มี.ค. 54 ที่ผ่านมา ได้มีขีปนาวุธร่อนโทมาฮอร์ค หรือ Cruise Missile Tomahawk จำนวนกว่า 110 ลูกถูกปล่อย #tortaharn
  Sat, Jun 09 2012 11:35:05
 3. GrandeStStorieS
  โดยมีเป้าหมายคือเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของประเทศลิเบีย พร้อมทั้งมีการใช้เครื่องบินเข้าปฏิบัติทางอากาศโจมตี #tortaharn
  Sat, Jun 09 2012 11:35:32
 4. GrandeStStorieS
  เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในลิเบียไปพร้อมๆ กัน ที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 48 คน และ บาดเจ็บกว่า 150 คน #tortaharn
  Sat, Jun 09 2012 11:36:26
 5. GrandeStStorieS
  ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติการทางทหารหลังจากที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ได้อนุมัติให้ใช้ “ทุกมาตรการที่จำเป็น” #tortaharn
  Sat, Jun 09 2012 11:36:47
 6. GrandeStStorieS
  เพื่อปกป้องประชาชนลิเบียจากการโจมตีของรัฐบาลกัดดาฟี ด้วยมติ 10-0 #tortaharn
  Sat, Jun 09 2012 11:38:33
 7. GrandeStStorieS
  โดยมีชาติที่งดออกเสียง 5 ชาติ ได้แก่ รัสเซีย จีน บราซิล เยอรมนี อินเดีย เมื่อวันที่ 17 มี.ค.54 ที่ผ่านมา #tortaharn
  Sat, Jun 09 2012 11:38:51
 8. GrandeStStorieS
  ปฏิบัติการทางทหารในครั้งนี้มีชื่อว่า Operation Odyssey Dawn สามารถกล่าวได้ว่าเป็นการปฏิบัติการทางทหารอย่างจำกัด #tortaharn
  Sat, Jun 09 2012 11:45:03
 9. GrandeStStorieS
  ทั้งตามคำแถลงการณ์ของประธานาธิบดี โอบามา ของสหรัฐฯ เอง และ รูปแบบของการปฏิบัติการเอง #tortaharn
  Sat, Jun 09 2012 11:45:25
 10. GrandeStStorieS
  ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า การปฏิบัติการครั้งนี้คงเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งรีบและบนความไม่พร้อม ของสหรัฐฯ เอง #tortaharn
  Sat, Jun 09 2012 11:46:04
 11. GrandeStStorieS
  ส่วนประเทศอื่นๆ นั้นเป้นผู้ร่วมในการให้การสนับสนุน .. มาถึงตรงนี้หลายๆ ท่านอาจจะมองว่าทำไมผมถึงให้น้ำหนักสหรัฐฯ #tortaharn
  Sat, Jun 09 2012 11:46:58
 12. GrandeStStorieS
  ในการกำหนดทิศทางของการปฏิบัติการทางทหาร ที่ผมให้น้ำหนักไปที่สหรัฐฯ เพราะปัจจุบัน สหรัฐฯ มีปัจจัยที่เอื้อต่อการส่งทหารออกไปทั่วโลก #tortaharn
  Sat, Jun 09 2012 11:47:33
 13. GrandeStStorieS
  ด้วยปัจจัยดังนี้คือ ในระดับนโยบาย สหรัฐฯ เป็นประเทศทีมีความชัดเจนในการกำหนดยุทธศาสตร์ที่รักษาผลประโยชน์นอกประเทศ #tortaharn
  Sat, Jun 09 2012 11:48:12
 14. GrandeStStorieS
  อีกทั้งกฏหมายได้ให้อำนาจประธานาธิบดี ในการรักษาผลประโยชน์นอกประเทศ #tortaharn
  Sat, Jun 09 2012 11:48:44
 15. GrandeStStorieS
  นอกจากนี้ สหรัฐฯเอง ยังมีกองทัพที่มีกำลังพล 5 เหล่าทัพ (กองทัพบก เรือ อากาศ นาวิกโยธิน และ รักษาฝั่ง) #tortaharn
  Sat, Jun 09 2012 11:49:31
 16. GrandeStStorieS
  พร้อมกองกำลัง National Guard และ กำลังสำรอง ประมาณ 2 ล้านนาย #tortaharn
  Sat, Jun 09 2012 11:49:49
 17. GrandeStStorieS
  ไม่เพียงแต่ความพร้อมในระดับนโยบาย และ ทางกองทัพมีกำลังพลจำนวนมากแล้ว สหรัฐฯ ยังมีประสบการณ์ #tortaharn
  Sat, Jun 09 2012 11:56:08
 18. GrandeStStorieS
  ในการนำกำลังทหารออกปฏิบัติการหลายพื้นที่ในโลก จนถึงปัจจุบัน อีกทั้งสหรัฐฯ ยังมีเหล่าทัพที่มีความสามารถออกไปปฏิบัติการได้ทั่วโลก #tortaharn
  Sat, Jun 09 2012 11:57:01
 19. GrandeStStorieS
  ที่มีความสามารถดูแลตัวเองได้ 60 วันโดยไม่มีการสนับสนุนจากภายนอก จำนวน 3 หน่วย นั้นคือ #tortaharn
  Sat, Jun 09 2012 11:58:05
 20. GrandeStStorieS
  กองกำลังนาวิกโยธินปฏิบัติการนอกประเทศ (Marine Expeditionary Force) #tortaharn
  Sat, Jun 09 2012 11:58:40
 21. GrandeStStorieS
  โดย กองกำลังนาวิกโยธินปฏิบัติการนอกประเทศ จะมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางทหารทางบก และทางอากาศ และมีหน่วยงานส่งกำลังของตนเอง #tortaharn
  Sat, Jun 09 2012 11:59:18
 22. GrandeStStorieS
  ซึ่งเมื่อประกอบกำลังกับกำลังทางเรือ เช่น เรือรบ เรือบรรทุกเครื่องบิน เรือลำเลียงพล และ รวมถึงเรือยกพลขึ้นบก จะทำให้ #tortaharn
  Sat, Jun 09 2012 12:00:00
 23. GrandeStStorieS
  กองกำลังนาวิกโยธินปฏิบัติการนอกประเทศ เป็นหน่วยที่มีความพร้อมทั้ง ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ในตัวเอง #tortaharn
  Sat, Jun 09 2012 12:00:59
 24. GrandeStStorieS
  อย่างไรก็ตามการที่สหรัฐฯ เป็นประเทศเดียวในโลกแต่สภาพความเป็นจริงในปัจจุบันของสหรัฐฯ กับไม่เอื้ออำนวย #tortaharn
  Sat, Jun 09 2012 12:08:18
 25. GrandeStStorieS
  ไม่เอื้ออำนวยให้ส่งกำลังเข้าปฏิบัติการในลิเบีย เนื่องจาก ปัจจุบัน สหรัฐฯมีกำลังทหารอยู่ในอิรักประมาณ 90,000 นายเมื่อปีที่แล้ว #tortaharn
  Sat, Jun 09 2012 12:11:00
 26. GrandeStStorieS
  และปีนี้(2011)กำลังทหารลดลง อีกทั้งยังมีกำลังทหารอยู่ในอัฟกานิสถานประมาณ 90,000 นาย #tortaharn
  Sat, Jun 09 2012 12:12:08
 27. GrandeStStorieS
  โดยในอิรัก สหรัฐฯ เป็นผู้จัดกำลังรับผิดชอบหลัก #tortaharn
  Sat, Jun 09 2012 12:12:53
 28. GrandeStStorieS
  ในอัฟกานิสถาน จะเป็นการจัดกำลังภายใต้กรอบของ องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic Treaty Organization : NATO) #tortaharn
  Sat, Jun 09 2012 12:13:35
 29. GrandeStStorieS
  ภายใต้ชื่อ International Security Assistance Force : ISAF #tortaharn
  Sat, Jun 09 2012 12:15:40
 30. GrandeStStorieS
  สหรัฐฯคงกำลังทหารไว้ในอิรัก และอัฟกานิสถาน ทำให้ ถูกตั้งคำถามว่า สหรัฐฯ สูญเสียชีวิตคนสหรัฐฯไป 4,430 คนในอิรัก บาดเจ็บ 36,395 คน #tortaharn
  Sat, Jun 09 2012 12:16:49
 31. GrandeStStorieS
  และ สูญเสียชีวิตคนสหรัฐฯไป 1,412 คนในอิรัก บาดเจ็บ 10,468 คน เพื่ออะไร #tortaharn
  Sat, Jun 09 2012 12:17:22
 32. GrandeStStorieS
  ทำให้แรงผลักดันในประเทศให้ถอนกำลังออกจากทั้ง 2 ประเทศ ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐฯเองก็ไม่ได้ดีและแข็งแกร่งอย่างที่เคยเป็นมา #tortaharn
  Sat, Jun 09 2012 12:18:20
 33. GrandeStStorieS
  สหรัฐฯ เองยังมีแนวคิดในการทำสงครามที่ว่า Two-Major Theater War หรือความสามารถที่จะเปิดสนามรบพร้อมกันได้ 2 สนามรบ #tortaharn
  Sat, Jun 09 2012 12:25:05
 34. GrandeStStorieS
  แต่ด้วยข้อจำกัดทางงบประมาณ สหรัฐฯ จึงได้กำหนดสนามรบออกเป็น 3 ประเภทคือ #tortaharn
  Sat, Jun 09 2012 12:26:39
 35. GrandeStStorieS
  1. พื้นที่ที่มีความขัดแย้งขนาดใหญ่ (Large Theater War: LTW) #tortaharn
  Sat, Jun 09 2012 12:28:00
 36. GrandeStStorieS
  2. พื้นที่ทีมีความขัดแย้งขนาดเล็กที่มีข้าศึกมีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสูง (STW High-Technology) #tortaharn
  Sat, Jun 09 2012 12:28:28
 37. GrandeStStorieS
  3. พื้นที่ที่มีความขัดแย้งขนาดเล็กในพื้นที่ปิด พื้นที่สิ่งปลูกสร้าง หรือป่าภูเขา (STW Low Intensity) #tortaharn
  Sat, Jun 09 2012 12:29:00
 38. GrandeStStorieS
  โดยยามปกติ สหรัฐฯ จะบรรจุกำลังพล ที่กองบัญชาการภาคพื้นยุโรป (Command: EUCOM) 100,000 นาย #tortaharn
  Sat, Jun 09 2012 12:30:55
 39. GrandeStStorieS
  ที่กองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิก (Pacific Command: PACOM) 100,000 นาย #tortaharn
  Sat, Jun 09 2012 12:31:26
 40. GrandeStStorieS
  และที่กองบัญชาการภาคพื้นกลาง (Central Command: CENTCOM) 40,000 นาย ถ้ามีความขัดแย้งในแต่ละภูมิภาคการประกอบกำลังดังต่อไปนี้ #tortaharn
  Sat, Jun 09 2012 12:32:01
 41. GrandeStStorieS
  1. พื้นที่ที่มีความขัดแย้งขนาดใหญ่ (LTW) จะใช้ 9 กองพลทหารราบ/นาวิกโยธิน 12 กองบินต่อสู้/ขับไล่ 6 กองเรือบรรทุกเครื่องบิน #tortaharn
  Sat, Jun 09 2012 12:33:08
 42. GrandeStStorieS
  2. พื้นที่ทีมีความขัดแย้งขนาดเล็กที่มีข้าศึกมีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสูง (STW High-Tech) จะใช้ #tortaharn
  Sat, Jun 09 2012 12:33:55
 43. GrandeStStorieS
  จะใช้ 1 กองพลทหารราบ/นาวิกโยธิน 5 กองบินต่อสู้/ขับไล่ 3 กองเรือบรรทุกเครื่องบิน #tortaharn
  Sat, Jun 09 2012 12:34:24
 44. GrandeStStorieS
  3. พื้นที่ที่มีความขัดแย้งขนาดเล็กในพื้นที่ปิด พื้นที่สิ่งปลูกสร้าง หรือป่าภูเขา (STW Low-Intensity) จะใช้ #tortaharn
  Sat, Jun 09 2012 12:35:00
 45. GrandeStStorieS
  จะใช้ 3 กองพลทหารราบ/นาวิกโยธิน 3 กองบินต่อสู้/ขับไล่ 1 กองเรือบรรทุกเครื่องบิน #tortaharn
  Sat, Jun 09 2012 12:35:32
 46. GrandeStStorieS
  โดยที่ทั้งหมดจะมีกองหนุน 9 กองพลทหารราบ/นาวิกโยธิน และ 2 กองเรือบรรทุกเครื่องบิน #tortaharn
  Sat, Jun 09 2012 12:35:56
Advertisements
 1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: