“สถานการณ์ในตะวันออกกลาง – มหากาพย์ แห่งการ ปฏิวัติประชาชน ในตะวันออกกลาง”(1)


 1. “สถานการณ์ในตะวันออกกลาง-มหากาพย์ แห่งการปฏิวัติประชาชน ในตะวันออกกลาง” โดย ทอทหาร @tortaharn (พันเอก ดร.ธีรนันท์ นันทขว้าง
  Col. Teeranan Nandhakwang, Ph.D.)
  .. วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2554
 2. GrandeStStorieS
  “สถานการณ์ในตะวันออกกลาง – มหากาพย์ แห่งการ ปฏิวัติประชาชน ในตะวันออกกลาง” โดย @tortaharn วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2554 #tortaharn
 3. GrandeStStorieS
  สถานการณ์ในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ยังคงลุกลาม บานปลายยากที่จะคาดเดาได้ว่าจะไปในทิศทางใด ทั้งนี้เพราะความสลับซับซ้อนของปัญหา #tortaharn
 4. GrandeStStorieS
  โดยหลายๆ คนมักจะมีความเชื่อว่าสถานการณ์การก่อความไม่สงบ ล้มล้างอำนาจของผู้ปกครองนั้น #tortaharn
 5. GrandeStStorieS
  เริ่มมาจากตูนีเซีย เพราะตูนีเซียเป็นประเทศแรกที่ประชาชน สามารถที่จะทำการล้มล้างการปกครองได้สำเร็จ #tortaharn
 6. GrandeStStorieS
  และตามมาด้วยประเทศอียิปต์ จนทำให้มีนักวิชาการหลายฝ่ายมีความเชื่อว่าความสำเร็จของการล้มล้างการปกครองโดยประชาชนจะแพร่กระจายไป #tortaharn
 7. GrandeStStorieS
  หลังจากสถานการณ์การล้มล้างการปกครองในตูนีเซียได้ยุติลง ตามมาด้วยความสำเร็จของมวลชนในอียิปต์ อีกทั้งใน เยเมน บาเรนห์ และซีเรีย #tortaharn
 8. GrandeStStorieS
  รวมไปถึง ลิเบีย ซึ่งลิเบียจะมีความแตกต่างกันเพราะกลุ่มที่ลุกขึ้นมาทำการต่อต้านรัฐบาลของ พ.อ.กัดดาฟี่ กลับกลายเป็นมวลชน #tortaharn
 9. GrandeStStorieS
  ผสมผสานกับกลุ่มกองกำลังติดอาวุธ และนำไปสู่การแทรกแซงโดยสหประชาชาติในที่สุด #tortaharn
 10. GrandeStStorieS
  แทรก.. ซีเรียปัจจุบันก่เปนมวลชน ผสมกับกองกำลังติดอาวุธเช่นเดียวกับลิเบีย เจ้าภาพก่น่าเดิมๆล่ะครับ .. เพิ่มแขก ปท.ใหญ่แถวนั้นอีก ปท.
 11. GrandeStStorieS
  ในปัจจุบันสถานการณ์ในประเทศตะวันออกกลาง และกลุ่มประเทศในแอฟริการเหนือยังคงอยู่ในสภาวะที่ยังเผชิญกับการเรียกร้องของมวลชน #tortaharn
 12. GrandeStStorieS
  สิ่งที่ตามมาจะส่งผลกระทบกับ ภูมิรัฐศาสตร์โลก และที่สำคัญเมื่อประเทศต่างๆ ได้รับผลกระทบจากการที่ ภูมิรัฐศาสตร์โลก #tortaharn
 13. GrandeStStorieS
  ภูมิรัฐศาสตร์โลกเปลี่ยนประเทศไทยย่อมต้องได้รับผลกระทบตามไปด้วย #tortaharn
 14. GrandeStStorieS
  การถอดระหัสการ ปฏิวัติประชาชนในตะวันออกกลาง .. สำหรับสถานการณ์ในตะวันออกกลางนั้นในปัจจุบันมีรูปแบบอยู่ 2 รูปแบบคือ #tortaharn
 15. GrandeStStorieS
  กลุ่มก่อความไม่สงบไม่มีการใช้อาวุธ และมีใช้อาวุธ การใช้อาวุธที่เห็นได้ชัดคือ สถานการณ์ในลิเบีย ที่กลุ่มต่อต้านมีการติดอาวุธ #tortaharn
 16. GrandeStStorieS
  ทำการสู้รบเพื่อล้มล้างรัฐบาลไปสู่การเข้าแทรกแซงโดยมติคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ ที่ 1973 (UN security council resolution 1973) #tortaharn
 17. GrandeStStorieS
  ส่วนตูนิเซีย อียิปต์ และประเทศอื่นๆ อีกหลายประเทศ กลุ่มต่อต้านไม่ได้ใช้อาวุธ แต่ใช้การรวมตัวของประชาชน #tortaharn
 18. GrandeStStorieS
  1) การก่อความไม่สงบโดยมวลชนไม่ใช้อาวุธ : รูปแบบการก่อความไม่สงบนี้เป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นในประเทศตะวันอออกกลางส่วนใหญ่ #tortaharn
 19. GrandeStStorieS
  เริ่มจากประเทศตูนีเซีย ซึ่งมีชื่อเรียกกันว่าว่าเป็น ปฏิวัติดอกมะลิ (Jasmine Revolution) ที่สำเร็จขึ้นเมื่อ ม.ค.54 #tortaharn
 20. GrandeStStorieS
  ตามมาที่อียิปต์ในห้วง ก.พ.-มี.ค.54 และยังมีเหตุการณ์ในอีกหลายประเทศ สำหรับแนวคิดในการก่อความไม่สงบโดยไม่ใช้อาวุธ #tortaharn
 21. GrandeStStorieS
  สามารถแสดงได้ในภาพที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ http://yfrog.com/kjx66isuj
 22. GrandeStStorieS
  สถานการณ์นำไปสู่การเรียกร้องทางสังคมนั้นเริ่มต้นมาจากเงื่อนไขต่างๆ ของกลุ่มแต่ละกลุ่ม โดยเงื่อนไขเหล่านี้จะถูกแปลงเป็นความต้องการ #tortaharn
 23. GrandeStStorieS
  แต่ละกลุ่มจะมีความต้องการที่ตรงกัน และเมื่อมีความต้องการที่เห็นพ้องต้องกันทั่งสังคม หรือส่วนใหญ่ของสังคม #tortaharn
 24. GrandeStStorieS
  ซึ่งหากมีพลังเพียงพอก็จะนำไปสู่ การเปลี่ยนแปลงได้ 2 ลักษณะคือ #tortaharn
 25. GrandeStStorieS
  1.1) การปฏิรูป : แนวทางนี้เป็นแนวทางที่ไม่ใช้ความรุนแรง และเกิดจากการปรับตัวของผู้ปกครองที่มอง และรับรู้ถึงพลังอำนาจจากมวลชน #tortaharn
 26. GrandeStStorieS
  พลังอำนาจที่เกิดจากมวลชนที่ออกมาเรียกร้อง จึงได้ทำการปรับ และเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนที่จะถูกล้มล้าง #tortaharn
 27. GrandeStStorieS
  โดยการปฏิรูปนั้นจะส่งผลให้เกิด การปรับเลี่ยนโครงสร้างทางสังคม และ รวมถึงการปรับเปลี่ยนผู้นำอีกด้วย #tortaharn
 28. GrandeStStorieS
  1.2) การปฏิวัติ : แนวทางนี้เป็นแนวทางที่นำไปสู่การใช้ความรุนแรง มีความเป็นไปได้ 2 แนวทางคือ #tortaharn
 29. GrandeStStorieS
  ปฏิวัติประสบความสำเร็จ ก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองและระบอบที่ใช้ปกครองอยู่ #tortaharn
 30. GrandeStStorieS
  หากการปฏิวัติสำเร็จ ย่อมจะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นระบอบใหม่ และรวมถึงการปรับเปลี่ยนผู้นำในการบริหารประเทศ #tortaharn
 31. GrandeStStorieS
  2) การก่อความไม่สงบโดยมวลชนใช้อาวุธ : รูปแบบของการก่อความสงบนี้จะปรากฏให้เห็นเด่นชัดได้แก่ ในลิเบีย ที่กลุ่มต่อต้านมีอาวุธ #tortaharn
 32. GrandeStStorieS
  ทำการสู้รบกับกองกำลังของรัฐบาลลิเบีย สถานการณ์ได้บานปลายจน สหประชาชาติ ได้เข้ามาแทรกแซง #tortaharn
 33. GrandeStStorieS
  โดยกองกำลังฝ่ายรัฐบาลถูกโจมตีจากพันธมิตรประเทศตะวันตก ทำให้ขีดความสามารถทางทหารของกองกำลังฝ่ายรัฐบาลลดลง #tortaharn
 34. GrandeStStorieS
  นอกจากนี้กลุ่มพันธมิตรประเทศตะวันตกยังให้การสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ กับกลุ่มต่อต้านในลิเบีย #tortaharn
 35. GrandeStStorieS
  สำหรับแนวคิดในการก่อความไม่สงบโดยใช้อาวุธสามารถแสดงได้ในภาพที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ http://yfrog.com/oeluklxj
 36. GrandeStStorieS
  2.1) สงครามกองโจร : แนวทางนี้เป็นแนวทางที่เกิดจากมวลชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีความด้อยกว่าหรือเสียเปรียบกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่ง #tortaharn
 37. GrandeStStorieS
  ด้วยความเสียเปรียบนี้เองทำให้ต้องหาวิธีที่ชดเชยความเสียเปรียบที่เกิดขึ้น โดยการสร้างกลุ่มติดอาวุธขึ้นมาต่อสู้ #tortaharn
 38. GrandeStStorieS
  แนวทางนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือ ต้องมีกลุ่มหรือประเทศที่ทำหน้าที่เป็น รัฐอุปถัมภ์ หรือ ผู้อุปถัมภ์ (Sponsor) #tortaharn
 39. GrandeStStorieS
  แนวทางนี้หากทำสำเร็จก็จะทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงผู้นำและรวมถึงล้มล้างการปกครองระบอบเดิมได้ #tortaharn
 40. GrandeStStorieS
  แต่หากทำไม่สำเร็จ การปกครองก็ยังคงเป็นระบอบเดิม และมีความเป็นไปได้ที่จะนำไปสู่สถานการณ์สงครามกลางเมือง #tortaharn
 41. GrandeStStorieS
  จะนำไปสู่สถานการณ์สงครามกลางเมือง เนื่องจาก กลุ่มต่อต้านที่เสียเปรียบอาจะรวบรวมผู้ที่มีความต้องการคล้ายกันได้มากขื้น #tortaharn
 42. GrandeStStorieS
  2.2) รัฐประหาร : ในแนวทางนี้เป็นแนวทางที่เกิดมาจาก มวลชนแต่ละกลุ่มอาจจะมีการรวมตัวกันแต่พลังไม่มากพอที่จะก่อให้เกิดการปลี่ยนแปลง #tortaharn
 43. GrandeStStorieS
  ทำให้ผู้ที่กุมอำนาจรัฐในปัจจุบัน หรือกองทัพตัดสินใจยึดอำนาจ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย #tortaharn
 44. GrandeStStorieS
  แนวทางนี้หากทำสำเร็จ อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงผู้นำและล้มล้างระบอบการปกครองเดิมได้ หากกระทำไม่สำเร็จ ก็จะกลับไปปกครองโดยระบอบเดิม #tortaharn
 45. GrandeStStorieS
  และสถานการณ์อาจจะพัฒนาไปสู่ แนวทางอื่นๆ เช่น การทำสงครามกองโจร หรือ สงครามกลางเมืองได้ #tortaharn
 46. GrandeStStorieS
  2.3) สงครามกลางเมือง : แนวทางนี้เกิดจากมวลชนแต่ละกลุ่มมีความก้ำกึ่งกัน และกองทัพมีความแตกแยก แต่ละกลุ่มตัดสินใจที่จะเคลื่อนมวลชน #tortaharn
 47. GrandeStStorieS
  และกองทัพในส่วนของตนเข้าร่วม จนในที่สุดนำไปสู่การปะทะ หากยุติสถานการณ์ได้ก็ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงระบอบหรือ #tortaharn
 48. GrandeStStorieS
  มีการปรับโครงสร้างทางสังคมขนานใหญ่ แค่หากสถานการณ์ไม่ยุติแล้ว มีความเป็นไปได้ว่าจะมีสภาพเป็นอนาธิปไตย หรือประเทศถูกแบ่งแยก #tortaharn
Advertisements
 1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: