“สถานการณ์ในตะวันออกกลาง – มหากาพย์ แห่งการ ปฏิวัติประชาชน ในตะวันออกกลาง”(2)


 1. GrandeStStorieS
  มหากาพย์ แห่งการ ปฏิวัติประชาชนในตะวันออกกลาง .. การพัฒนาของสถานการณ์ในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง #tortaharn
  Sun, Jun 10 2012 11:32:50
 2. GrandeStStorieS
  ไม่ว่าจะไปในทิศทางใดย่อมที่จะส่งผลกระทบกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพราะแต่ละประเทศมีเศรษฐกิจที่พึ่งพากัน #tortaharn
  Sun, Jun 10 2012 11:33:30
 3. GrandeStStorieS
  หากพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ได้พัฒนาเป็นช่วง 2 ช่วง และหากพิจารณาต่อไปในอนาคตก็อาจจะทำให้สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นมีชัดเจน #tortaharn
  Sun, Jun 10 2012 11:35:38
 4. GrandeStStorieS
  นำไปสู่การเตรียมการเผชิญกับสถานการณได้ โดยการพิจารณาจะใช้คำศัพท์จากภาพยนต์เรื่อง Star War มาอธิบายเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ #tortaharn
  Sun, Jun 10 2012 11:36:59
 5. GrandeStStorieS
  ดังแสดงในภาพที่ 3 และ รายละเอียดดังต่อไปนี http://yfrog.com/h4bxuycj #tortaharn
  Sun, Jun 10 2012 11:43:50
 6. GrandeStStorieS
  1) ฉากที่ 1 ความหวังใหม่ (Episode I A New Hope) : สถานการณ์เริ่มแรกจะเริ่มจาก เหตุการณ์ในตูนีเซีย ที่ได้ประทุขึ้น #tortaharn
  Sun, Jun 10 2012 11:44:34
 7. GrandeStStorieS
  จากการเผาตัวตายของ โมฮัมเหม็ด บูอาซีซี (Mohamed Bouazizi) ซึ่งเป็นผู้ที่จบการศึกษาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) #tortaharn
  Sun, Jun 10 2012 11:45:20
 8. GrandeStStorieS
  แต่ตกงานอายุ 26 ปี เพราะอัตราการว่างงานของตูนีเซียนั้นสูงถึง 14% การตายเป็นชนวนให้ชาวตูนิเซียลุกฮือประท้วงรัฐบาล #tortaharn
  Sun, Jun 10 2012 11:46:03
 9. GrandeStStorieS
  และนำไปสู่ชัยชนะในที่สุด ในขณะที่สถานการณ์ในตูนีเซียกำลังจะสุกงอม ทางอียิปต์ก็ได้มีมวลชนเริ่มออกมา #tortaharn
  Sun, Jun 10 2012 11:46:54
 10. GrandeStStorieS
  เพราะเห็นว่าทางสถานการณ์ในตูนีเซีย มีแนวโน้มที่ประชาชนจะชนะ ทำให้อียิปต์ประสบความสำเร็จตามตูนีเซีย จากสถานการณ์ทั้ง 2 ประเทศนั้น #tortaharn
  Sun, Jun 10 2012 11:47:44
 11. GrandeStStorieS
  จึงเปรียบเสมือน กับ “ความหวังใหม่ หรือ A New Hope” สำหรับประชาชนในประเทศตะวันออกกลางอื่นๆ #tortaharn
  Sun, Jun 10 2012 11:49:20
 12. GrandeStStorieS
  2) ฉากที่ 2 จักรวรรดิโต้กลับ (Episode II The Empire Strikes Back) : เมื่อความสำเร็จของมวลชนที่มีพลังจนสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง #tortaharn
  Sun, Jun 10 2012 11:50:49
 13. GrandeStStorieS
  ผู้ที่มีอำนาจปกครองก็พยายามหาวิธีการที่จะหยุดยั้งการเคลื่อนไหวของมวลชนที่ออกมาเคลื่อนไหว ซึ่งทางผู้ที่มีอำนาจปกครอง #tortaharn
  Sun, Jun 10 2012 11:52:43
 14. GrandeStStorieS
  ก็เริ่มลองใช้แนวทางที่รุนแรง เช่นการยิงเข้าใส่ฝูงชนที่ประท้วงทำให้เสียชีวิต หรืออย่างลิเบียใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดใส่กลุ่มต่อต้าน #tortaharn
  Sun, Jun 10 2012 11:53:27
 15. GrandeStStorieS
  และด้วยการใช้ความรุนแรงเหล่านี้เองได้ทำให้ การเคลื่อนไหวโดยใช้มวลชนเป็นไปด้วยความลำบากเพราะ การเคลื่อนไหวโดยมวลชนนั้นในหลายประเทศ #tortaharn
  Sun, Jun 10 2012 11:54:16
 16. GrandeStStorieS
  จึงอยู่ในภาวะชงักงัน ทำให้ผู้ที่ปกครองกลับมามีอำนาจเบ็ดเสร็จอีกครั้ง ด้วยความสำเร็จของผู้ที่ปกครองประเทศในปัจจุบันนี้เอง #tortaharn
  Sun, Jun 10 2012 11:55:03
 17. GrandeStStorieS
  จึงเปรียบเสมือน กับสภาพที่เรียกว่า “จักรวรรดิโต้กลับ หรือ The Empire Strikes Back” ในประเทศตะวันออกกลางอื่นๆ #tortaharn
  Sun, Jun 10 2012 11:55:53
 18. GrandeStStorieS
  3) ฉากที่ 3 การกลับมาของเจได (ประชาชน) (Episode III Return of the Jedi (People)) : สำหรับสถานการณ์ในฉากที่ 3 นั้น #tortaharn
  Sun, Jun 10 2012 11:57:33
 19. GrandeStStorieS
  เป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น และที่สำคัญจะเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่สุดจะคาดเดา #tortaharn
  Sun, Jun 10 2012 11:58:05
 20. GrandeStStorieS
  และในสายตาของคนทั่วโลกที่ไม่ใช่ผู้นำหรือชนชั้นปกครอง นั้นอยากจะให้การเรียกร้องของประชาชนโดยมวลชนเป็นผู้ชนะ #tortaharn
  Sun, Jun 10 2012 11:58:45
 21. GrandeStStorieS
  แต่ภายหลังจากการตอบโต้อย่างรุนแรงของผู้นำหรือผู้บริหารประเทศต่างในตะวันออกกลางดังที่เป็นอยู่ในฉากที่ 2 นั้น #tortaharn
  Sun, Jun 10 2012 11:59:52
 22. GrandeStStorieS
  ได้ส่งผลให้การเคลื่อนไหวของมวลชน ไม่ประสบความสำเร็จ ชงักงัน มวลชนที่เคลื่อนไหวก็จะเริ่มเรียนรู้และหาแนวทางที่จะไป #tortaharn
  Sun, Jun 10 2012 12:00:47
 23. GrandeStStorieS
  ซึ่งหากมวลชนที่เคลื่อนไหวสามารถหาแนวทางที่จะเอาชนะ การดำเนินการปราบปรามของภาครัฐได้ ก็จะส่งผลให้สถานการณ์มีสภาพเป็น #tortaharn
  Sun, Jun 10 2012 12:02:09
 24. GrandeStStorieS
  “การกลับมาของเจได (ประชาชน) หรือ Return of the Jedi (People)” โดยในที่นี่ Jedi หมายถึงประชาชน ที่ต่อสู้เพื่อสันติภาพ ความยุติธรรม #tortaharn
  Sun, Jun 10 2012 12:02:48
 25. GrandeStStorieS
  และความสงบเรียบร้อย และหากมวลชนเคลื่อนไหวไม่ประสบความสำเร็จ สถานการณ์ก็ยังคงดำรงอยู่ใน ฉากที่ 2 นั้น คือ The Empire Strikes Back #tortaharn
  Sun, Jun 10 2012 12:04:35
 26. GrandeStStorieS
  บทสรุป.. สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ทุกๆคนต้องคิดตามและให้ความสนใจ เพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลาง #tortaharn
  Sun, Jun 10 2012 12:06:21
 27. GrandeStStorieS
  และกลุ่มประเทศในแอฟริกาเหนือ นั้นย่อมที่จะส่งผลกระทบต่อ ภูมิรัฐศาสตร์โลก และเมื่อภูมิรัฐศาสตร์โลกเปลี่ยน #tortaharn
  Sun, Jun 10 2012 12:06:45
 28. GrandeStStorieS
  ประเทศต่างๆ ในโลกย่อมที่จะได้รับผลกระทบซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยด้วย การแพร่กระจายการล้มล้างการปกครองที่เกิดในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง #tortaharn
  Sun, Jun 10 2012 12:07:25
 29. GrandeStStorieS
  สามารถใช้เป็นตัวแบบในการทำความเข้าใจถึงการล้มล้างการปกครองโดยมวลชนได้เป็นอย่างดี ทั้งการก่อความไม่สงบโดยใช้อาวุธและไม่ใช้อาวุธ #tortaharn
  Sun, Jun 10 2012 12:08:25
 30. GrandeStStorieS
  สำหรับปท.ไทย การเลือกตั้งก็ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยจะก้าวพ้นความขัดแย้ง เพราะความขัดแย้งดังกล่าวถูกซุกซ่อนไว้ในใจของคนหลายกลุ่ม #tortaharn
  Sun, Jun 10 2012 12:10:44
 31. GrandeStStorieS
  รอวันที่ปะทุออกมา เพราะมีหลายฝ่ายไม่ได้ในสิ่งที่ตนเองเรียกร้อง ทำให้ประเทศไทยมีโอกาสที่จะเผชิญกับการก่อความไม่สงบในรูปแบบต่างๆ #tortaharn
  Sun, Jun 10 2012 12:11:45
 32. GrandeStStorieS
  ที่อาจศึกษาได้จากตัวแบบที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลาง #tortaharn
  Sun, Jun 10 2012 12:12:32
 33. GrandeStStorieS
  วันนี้หากเราคนไทยทุกคนไม่ช่วยกันร่วมกันทำให้ประเทศก้าวผ่านความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไปให้ได้แล้ว #tortaharn
  Sun, Jun 10 2012 12:12:59
 34. GrandeStStorieS
  ก็คงไม่มีใครสามารถช่วยเหลือเราได้เลย เอ….. วัง ครับ .. @tortaharn #tortaharn
  Sun, Jun 10 2012 12:13:38
Advertisements
 1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: