บทความพิเศษ: รู้จักกับอากาศยานไร้คนขับหรือยูเอวี (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) (1)


 1. GrandeStStorieS
  คัดลอกจาก..บทความ รู้จักกับอากาศยานไร้คนขับหรือยูเอวี (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) โดย นาวาโทหญิง อาภรณ์ พลเสน http://dtad.dti.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=129:nmanned-aerial-vehicle-intro&catid=8:special-article&Itemid=10
  Tue, Jun 12 2012 10:18:45
 2. GrandeStStorieS
  บทความพิเศษ: รู้จักกับอากาศยานไร้คนขับหรือยูเอวี (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) .. เป็นอากาศยานที่ไม่มีนักบินประจำการอยู่บนเครื่อง #dtad
  Tue, Jun 12 2012 10:35:59
 3. GrandeStStorieS
  เป็นอากาศยานที่ไร้คนขับหรือนักบินแต่สามารถควบคุมได้
  อากาศยานไร้คนขับมีรูปร่าง ขนาด รูปแบบ และเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป #dtad
  Tue, Jun 12 2012 10:36:56
 4. GrandeStStorieS
  ตามหลักแล้วอากาศยานไร้คนขับก็คือโดรน (Drone) นั่นเอง เป็นอากาศยานที่ควบคุมจากระยะไกล ใช้การควบคุมอัตโนมัติซึ่งมีอยู่ 2 ลักษณะ #dtad #drone
  Tue, Jun 12 2012 10:39:13
 5. GrandeStStorieS
  คือ การควบคุมอัตโนมัติจากระยะไกล และการควบคุมแบบอัตโนมัติโดยใช้ระบบการบินด้วยตนเองซึ่งต้องอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ #dtad #drone
  Tue, Jun 12 2012 10:40:31
 6. GrandeStStorieS
  ที่มีระบบที่ซับซ้อนแล้วมีการติดตั้งไว้ในอากาศยาน
  อาจกล่าวได้ว่า อากาศยานไร้คนขับคือเครื่องบินที่สามารถบินได้ด้วยระบบอัตโนมัติ #dtad #drone
  Tue, Jun 12 2012 10:41:32
 7. GrandeStStorieS
  โดยไม่ต้องใช้นักบินประจำการอยู่บนอากาศยาน อาจมีการติดตั้งกล้องถ่ายภาพคุณภาพสูง #dtad #drone
  Tue, Jun 12 2012 10:42:25
 8. GrandeStStorieS
  ทั้งกล้องถ่ายภาพในเวลากลางวัน (Electro Optical) และกล้องอิฟาเรด (Infrared Sensor) ที่สามารถบันทึกภาพระยะไกลได้แล้ว #dtad #drone
  Tue, Jun 12 2012 10:43:16
 9. GrandeStStorieS
  แพร่ภาพสัญญาณมายังจอภาพ ที่สถานีภาคพื้นดิน ในเวลาที่ใกล้เวลาจริงมากที่สุด (Near Real Time: NRT) #dtad #drone
  Tue, Jun 12 2012 10:44:09
 10. GrandeStStorieS
  นอกจากนั้นอากาศยานไร้คนขับยังสามารถปฏิบัติภารกิจด้านข่าวกรอง การเฝ้าตรวจ การค้นหาเป้าหมาย และการลาดตระเวน #dtad #drone
  Tue, Jun 12 2012 10:45:37
 11. GrandeStStorieS
  หรือที่เราเรียกว่า ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, Reconnaissance) ได้ เป็นต้น #dtad #drone
  Tue, Jun 12 2012 10:46:29
 12. GrandeStStorieS
  ประวัติอากาศยานไร้คนขับ.. อากาศยานไร้คนขับเกิดจากแนวคิดของ Nikola Tesla ซึ่งเป็นวิศวกรเครื่องกลและไฟฟ้าเป็นผู้ริเริ่มแนวคิด #dtad #drone
  Tue, Jun 12 2012 10:51:25
 13. GrandeStStorieS
  เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดเกี่ยวกับกองบินอากาศยานไร้คนขับขึ้นในปี พ.ศ. 2458 และในปี พ.ศ. 2459 ได้มีการสร้างอากาศยานไร้คนขับรุ่นแรก #dtad #drone
  Tue, Jun 12 2012 10:53:13
 14. GrandeStStorieS
  ซึ่งเป็นเป้าฝึกทางอากาศ (Aerial Target) โดย Archibald Montgomery Low (A.M. Low) ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ #dtad #drone
  Tue, Jun 12 2012 10:54:16
 15. GrandeStStorieS
  และเป็นนักวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องบิน หลังจากนั้นอากาศยานไร้คนขับก็มีการคิดค้นพัฒนากันอย่างแพร่หลายมากขึ้น #dtad #drone
  Tue, Jun 12 2012 10:55:28
 16. GrandeStStorieS
  รวมทั้งก่อให้เกิดเครื่องบินอัตโนมัติฮีวิตต์-สเปอร์รี่ (Hewitt-Sperry Automatic Airplane) ขึ้นมาอีกด้วย #dtad #drone http://yfrog.com/ob7xrtymj
  Tue, Jun 12 2012 11:01:02
 17. GrandeStStorieS
  พ.ศ. 2478 หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เรจินัลด์ เดนนี่ (Reginald Denny) มีการพัฒนาระบบควบคุมให้เป็นอากาศยานไร้คนขับที่ควบคุมได้จากระยะไกล #dtad
  Tue, Jun 12 2012 11:03:07
 18. GrandeStStorieS
  หรืออาร์พีวี (Remote Piloted Vehicle: RPV) ขึ้นอีก และได้มีความพยายามคิดค้นและพัฒนาการสร้างอากาศยานไร้คนขับอย่างต่อเนื่อง #dtad #drone
  Tue, Jun 12 2012 11:04:11
 19. GrandeStStorieS
  ด้วยเหตุผลที่ต้องการใช้เทคโนโลยีเพื่อการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ จนทำให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว #dtad #drone
  Tue, Jun 12 2012 11:04:42
 20. GrandeStStorieS
  หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีประยุกต์ใช้เครื่องยนต์ไอพ่น (Jet Engines) เพิ่มเข้าในระบบเครื่องยนต์ของอากาศยานไร้คนขับ #dtad #drone
  Tue, Jun 12 2012 11:05:43
 21. GrandeStStorieS
  เช่น Ruan Firebee I ของ บริษัท Teledyne Ruan ที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2494 .. ภาพ.. http://yfrog.com/kgykrgqj #dtad #drone
  Tue, Jun 12 2012 11:08:41
 22. GrandeStStorieS
  ปี2523-2533 ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและจึงเริ่มมีการพัฒนาอากาศยานให้มีขนาดเล็กลง ทำให้เกิดความสนใจเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับ #dtad #drone
  Tue, Jun 12 2012 11:10:27
 23. GrandeStStorieS
  อากาศยานไร้คนขับหรือยูเอวีนั้นเป็นอาวุธที่สามารถใช้ต่อสู้ได้ ทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงและการสูญเสียนักบินได้เป็นอย่างดี #dtad #drone
  Tue, Jun 12 2012 11:13:01
 24. GrandeStStorieS
  อากาศยานไร้คนขับในรุ่นแรก ๆ นั้นถูกใช้เป็นเหมือนอากาศยานลาดตระเวนมากกว่า แต่ในช่วงหลังมีการติดอาวุธให้กับอากาศยาน #dtad #drone
  Tue, Jun 12 2012 11:14:18
Advertisements
 1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: