“สัมพันธ์..ลับ..ไทย-จีน หลัง WWII” (4..”ภารกิจแห่งเกียรติยศของทูตเชลยศักดิ์”)


 1. GrandeStStorieS
  ดร.กรุณา กุศลาสัย บุคคลท่านนี้เคยเป็นหนึ่งในคณะทูตใต้ดินที่เสี่ยงตายเดินทางเข้าไปในประเทศจีน #ThaiChina #thaiwriters
  Fri, Jun 15 2012 12:10:26
 2. GrandeStStorieS
  เพื่อปฏิบัติภารกิจของชาติในการสำรวจสถานการณ์ในดินแดนประเทศคอมมิวนิสต์ และพบปะเจรจากับผู้นำของจีนแดง #ThaiChina #thaiwriters
  Fri, Jun 15 2012 12:11:23
 3. GrandeStStorieS
  ตามความประสงค์ของจอมพล ป. พิบูลสงครามในการปูทางเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับจีน #ThaiChina #thaiwriters
  Fri, Jun 15 2012 12:13:06
 4. GrandeStStorieS
  ปฏิบัติการลับครั้งนั้นมีความสำคัญ เนื่องจากเกิดขึ้นในยุคที่การเมืองไทยตกอยู่ท่ามกลางแรงกดดันของการต่อต้านคอมมิวนิสต์ #ThaiChina #thaiwriters
  Fri, Jun 15 2012 12:17:14
 5. GrandeStStorieS
  กลุ่มคณะทูตใต้ดินชุดดังกล่าวเดินทางเข้าจีนโดยการจัดการของนายเลื่อน บัวสุวรรณ และสังข์ พัธโนทัย มีด้วยกัน 4 คน #ThaiChina #thaiwriters
  Fri, Jun 15 2012 12:17:51
 6. GrandeStStorieS
  คือ อารี ภิรมย์ อัมพร สุวรรณบล สอิ้ง มารังกุล และ กรุณา กุศลาสัย ซึ่งปัจจุบัน 3 ท่านแรกเสียชีวิตไปหมดแล้ว #ThaiChina #thaiwriters
  Fri, Jun 15 2012 12:18:34
 7. GrandeStStorieS
  คงเหลือแต่ ดร.กรุณา ที่ในวันนี้อายุล่วงเข้า 85 ปีแล้ว สุขภาพร่างกายอ่อนล้าไปตามวัย #ThaiChina #thaiwriters
  Fri, Jun 15 2012 12:21:06
 8. GrandeStStorieS
  แทรก เปนบทสัมภาษณ์ ปี 2548 .. อ.กรุณา เสียชีวิต เมื่อปี 2552 #ThaiChina #thaiwriters
  Fri, Jun 15 2012 12:23:03
 9. GrandeStStorieS
  อ.กรุณา กุศลาสัย เริ่มต้นบทสนทนาด้วยการกล่าวถึงเหตุจูงใจที่ไทยจะส่งคณะผู้แทนไปจีน ว่า #ThaiChina #thaiwriters
  Fri, Jun 15 2012 12:24:06
 10. GrandeStStorieS
  เมื่อไทยรับทราบจากการประชุมที่เมืองบันดง ประเทศอินโดนีเซีย ถึงท่าทีของจีนที่อยากจะเป็นมิตรกับไทย โดยจีนประกาศว่า #ThaiChina #thaiwriters
  Fri, Jun 15 2012 12:24:32
 11. GrandeStStorieS
  จะไม่รุกรานประเทศไทยและย้ำว่าขอไทยอย่าได้หวาดกลัว นายกฯของไทย(จอมพล ป.) จึงเห็นว่าควรตอบสันถวไมตรีจีน #ThaiChina #thaiwriters
  Fri, Jun 15 2012 12:25:12
 12. GrandeStStorieS
  ได้มาปรึกษากันในคณะรัฐบาล ในที่สุดฝ่ายไทยเห็นควรจะส่งผู้แทนไปเมืองจีน แต่สมัยนั้นอเมริการะแวงในรัฐบาลไทยมาก #ThaiChina #thaiwriters
  Fri, Jun 15 2012 12:28:07
 13. GrandeStStorieS
  รัฐบาลก็เห็นควรว่าจำเป็นต้องส่งคณะทูตไปอย่างลับๆ.. ท่านเล่าต่อว่า “ ในตอนนั้น จอมพลผิน ชุณหะวัณมีอำนาจในประเทศ #ThaiChina #manager
  Fri, Jun 15 2012 12:29:46
 14. GrandeStStorieS
  รัฐบาลจอมพล ป. จะทำอะไร จอมพลผินต้องทราบ ฉะนั้น คณะทูตที่ส่งไป จึงมาจากสองทางคือ #ThaiChina #manager
  Fri, Jun 15 2012 12:31:17
 15. GrandeStStorieS
  ฝ่ายของจอมพลผิน ผู้ที่กุมอำนาจทางกองทัพของรัฐบาลสมัยนั้น จำนวน 2 คน และฝ่ายของจอมพล ป. 2 คน #ThaiChina ภาพ จอมพลผิน http://yfrog.com/ntwufpxj
  Fri, Jun 15 2012 12:34:45
 16. GrandeStStorieS
  คนของฝ่ายจอมพล ผิน 2 คน คือ นายอัมพร สุวรรณบล ส.ส.จังหวัดร้อยเอ็ด และ นายสอิ้ง มารังกุล ส.ส.จังหวัดบุรีรัมย์ #ThaiChina #manager
  Fri, Jun 15 2012 12:36:51
 17. GrandeStStorieS
  อ.กรุณา ได้เดินทางไปกับ นายอารี ภิรมย์ เพื่อนที่ได้รับการติดต่อจาก คุณสังข์ พัธโนทัย ซึ่งล้วนเป็นเพื่อนฝูงที่รู้จักกันมาก่อน #ThaiChina
  Fri, Jun 15 2012 12:37:58
 18. GrandeStStorieS
  อ.กรุณา “ ผมกับคุณอารีก็รู้จักกันมาก่อน คือเราหัวเดียวกัน พวกซ้ายเหมือนกัน แต่ก่อนพวกหัวซ้ายในบ้านเราเยอะ #ThaiChina #manager
  Fri, Jun 15 2012 12:40:22
 19. GrandeStStorieS
  แต่เปิดเผยตัวไม่ได้ คุณอารี ภิรมย์ ตอนนั้นรับหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะทูตใต้ดินฝ่ายไทยในการเดินทางไปจีน #ThaiChina #manager
  Fri, Jun 15 2012 12:41:13
 20. GrandeStStorieS
  คุณอารี เคยถูกรัฐบาลไทยสมัยก่อนตอนนั้นจับกุมในข้อหาเป็นคอมมิวนิสต์ เพราะคบค้ากับจีนมาก่อน #ThaiChina #manager
  Fri, Jun 15 2012 12:41:54
 21. GrandeStStorieS
  แทรก..เพราะยุคนั้นเมกาเริ่มแพร์ propaganda เรื่องคอมมูนิสต์ และชัดเจนยิ่งขึ้นในยุค จอมพลสฤษดิ์ นอนคุกกันง่ายๆในข้อหานี้ #ThaiChina #manager
  Fri, Jun 15 2012 12:45:22
 22. GrandeStStorieS
  แล้วมีเยื่อใยกับจีนมาก่อน เป็นมิตรกับจีน ถ้าไม่ใช่เขาเป็นหัวหน้าคณะทางจีนก็ไม่เชื่อใจเหมือนกัน #ThaiChina #manager
  Fri, Jun 15 2012 12:46:03
 23. GrandeStStorieS
  ด้วยความเป็นลูกหลานจีน ซึ่งมีปู่เป็นชาวจีนเหมือนกัน ทั้งยังยึดมั่นในความจริงใจของตน #ThaiChina #manager
  Fri, Jun 15 2012 12:47:13
 24. GrandeStStorieS
  อ.กรุณา “ ผมไม่ทราบภาษาจีนด้วย แต่ผมเป็นล่ามของคณะ ผมรู้ภาษาอังกฤษดี ตอนนั้นก็หวาดๆเหมือนกัน #ThaiChina #manager
  Fri, Jun 15 2012 12:49:30
 25. GrandeStStorieS
  กลัวเขาจะเป็นอันตรายเหมือนกัน แต่โดยจิตใจอันลึกซึ้งแล้วอีกใจเราก็ไม่กลัว เพราะเห็นว่าเป็นมิตรกันแล้ว #ThaiChina #manager
  Fri, Jun 15 2012 12:50:25
 26. GrandeStStorieS
  ตอนนั้นผมเป็นหัวหน้าฝ่ายข่าวต่างประเทศหนังสือพิมพ์เสถียรภาพ ซึ่งในขณะนั้นคนไทยรู้ดีว่าหนังสือพิมพ์ฉบับนี้เป็นมิตรของจีน #ThaiChina #manager
  Fri, Jun 15 2012 12:51:39
 27. GrandeStStorieS
  การติดต่อประเทศคอมมิวนิสต์ในสมัยนั้นถือเป็นภัยคุกคามระดับชาติ ดังนั้นภารกิจครั้งนี้จะให้ใครล่วงรู้ไม่ได้แม้แต่คนใกล้ตัว #ThaiChina #manager
  Fri, Jun 15 2012 12:52:40
 28. GrandeStStorieS
  อ.กรุณา “ เราไปไม่มีใครรู้เลย เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นอันตรายยังไง ใครจะฆ่าเราหรือเปล่า ต้องปิดเป็นความลับ #ThaiChina #manager
  Fri, Jun 15 2012 12:55:33
 29. GrandeStStorieS
  ภรรยาก็ไม่ทราบ ครอบครัวไม่ทราบหลังจากไปแล้วจึงทราบ คนภายนอกไม่มีทางทราบ มาเปิดเผยตอนที่กลับมาแล้ว #ThaiChina #manager
  Fri, Jun 15 2012 12:57:25
 30. GrandeStStorieS
  เมื่อแน่ใจว่าภัยเราไม่มีแล้วจึงกล้าเปิดเผย ตอนที่ไปนั้นคนเห็นด้วยก็มีเยอะเหมือนกัน แต่ที่ไม่เห็นด้วยก็มี #ThaiChina #manager
  Fri, Jun 15 2012 12:58:29
 31. GrandeStStorieS
  แบ่งเป็นสองฝ่ายชัดเจน พวกนิยมฝรั่ง นิยมจีน #ThaiChina #manager
  Fri, Jun 15 2012 12:58:41
 32. GrandeStStorieS
  ทางเข้าสู่จีนแดงครั้งแรกในชีวิตของ ดร.กรุณา ต้องไปทางฮ่องกง แล้วผ่านไปยังมาเก๊า แล้วจึงมาเข้าเขตชายแดนจีนที่มณฑลกว่างตง #ThaiChina #manager
  Fri, Jun 15 2012 13:04:55
 33. GrandeStStorieS
  จากนั้นทั้งหมดก็นั่งเครื่องบินต่อไปยังกรุงปักกิ่งพร้อมกัน #ThaiChina #manager
  Fri, Jun 15 2012 13:06:49
 34. GrandeStStorieS
  อ.กรุณา“ก่อนเข้าไปจีน ต้องผ่านอุปสรรคการเดินทางที่ยากลำบากเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจในการเดินทางมาเชื่อมสัมพันธ์กับจีน #ThaiChina #manager
  Fri, Jun 15 2012 13:07:45
 35. GrandeStStorieS
  แต่โชคดีที่ทางจีนนั้นเชื่อใจคุณอารีอยู่ก่อนแล้ว คณะจึงเข้าไปได้ ตอนนั้นมาเก๊าเป็นเหมือนปากประตูเข้าสู่จีน #ThaiChina #manager
  Fri, Jun 15 2012 13:09:39
 36. GrandeStStorieS
  ต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะไปถึงปักกิ่ง และกว่าจะทำให้จีนเชื่อใจว่าเราไม่ได้เป็นศัตรูของเขา #ThaiChina #manager
  Fri, Jun 15 2012 13:10:26
 37. GrandeStStorieS
  ไม่ได้เป็นฝ่ายอเมริกันที่จะเข้ามายุแหย่ให้จีนแตกกัน จนเขาให้เราเข้าไป ” #ThaiChina #manager
  Fri, Jun 15 2012 13:11:07
 38. GrandeStStorieS
  ตอนนั้นการติดต่อลำบากมากเลย ต่างคนต่างกลัวอเมริกัน จีนกับอเมริการะหองระแหงกันมาก #ThaiChina #manager
  Fri, Jun 15 2012 13:12:40
 39. GrandeStStorieS
  คณะทั้งคณะก็มีความรู้สึกกลัวอเมริกันจะมาฆ่าเรา แต่ก็ถือว่าทางจีนเองเชื่อใจเรา #ThaiChina #manager
  Fri, Jun 15 2012 13:13:20
 40. GrandeStStorieS
  จีนเองเชื่อใจเรา เชื่อคำพูดคุณอารีมาก พวกเราถือว่าเราเป็นมิตรกับจีน แล้วพอทางจีนทราบความประสงค์ของเรา #ThaiChina #manager
  Fri, Jun 15 2012 13:15:13
 41. GrandeStStorieS
  และสภาพอันแท้จริงของเรา เขาก็ไม่เป็นอันตรายต่อเรา ยินดีให้เข้าเลย.. #ThaiChina #manager
  Fri, Jun 15 2012 13:16:20
Advertisements
 1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: