“สัมพันธ์..ลับ..ไทย-จีน หลัง WWII” (6..”วรรณไว พัธโนทัย เล่าเรื่องสัมพันธ์ไทย-จีน ตอนหนึ่ง: ยุคขุดบ่อหล่อธารา”)


 1. ขอขอบคุณ ข้อมูล และภาพชุดนี้จาก “วรรณไว พัธโนทัย
  เล่าเรื่องสัมพันธ์ไทย-จีน ตอนหนึ่ง: ยุคขุดบ่อหล่อธารา” โดย
  ASTVผู้จัดการออนไลน์ 7 เมษายน 2555 http://www.manager.co.th/China/ViewNews.aspx?NewsID=9550000042596
 2. GrandeStStorieS
  วรรณไว พัธโนทัย เล่าเรื่องสัมพันธ์ไทย-จีน ตอนหนึ่ง: ยุคขุดบ่อหล่อธารา โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 7 เมษายน 2555 http://www.manager.co.th/China/ViewNews.aspx?NewsID=9550000042596
 3. GrandeStStorieS
  จีนกับไทย นอกจากจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันทางสายเลือด ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแล้ว จีนยังเป็นประเทศที่ #ThaiChina #manager
 4. GrandeStStorieS
  จีนยังเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ชิดเรามากที่สุด จึงไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไปหวังน้ำในที่ไกล #ThaiChina #manager
 5. GrandeStStorieS
  เพราะฉะนั้น ชาติของเราจะเป็นศัตรูกับจีนไม่ได้ หากยังเป็นมิตรกันไม่ได้ ก็ไม่ควรเป็นศัตรูกัน .. สังข์ พัธโนทัย #ThaiChina #manager #แก้ไข
 6. GrandeStStorieS
  ความคิดดังกล่าวได้นำไปสู่การต่อสู้ปฏิบัติการปลูกไมตรีไทย-จีน ท่ามกลางอุปสรรคอันโหดหิน คุณสังข์และกัลยาณมิตรของท่านมากมาย #ThaiChina #manager
 7. GrandeStStorieS
  ได้ปฏิบัติการใต้ดิน ต่อสู้ด้วยความกล้าหาญ และเสียสละอย่างไม่น่าเชื่อ ทั้งเสี่ยงชีวิต ติดคุกติดตารางกันร่วมสิบปี #ThaiChina #manager
 8. GrandeStStorieS
  เนื่องจากในยุคนั้นรัฐบาลไทยภายใต้การนำของจอมพล ป.พิบูลสงครามต้องดำเนินนโยบายต่อต้านจีนแดงตามสหรัฐอเมริกา #ThaiChina #manager
 9. GrandeStStorieS
  ท่านเหล่านี้ เสมือนผู้ขุดบ่อ ให้สายธารน้ำได้ไหลรินมาสู่ โดยสายธารน้ำนั้น คือสายธารแห่งสัมพันธ์ไทย-จีน #ThaiChina #manager
 10. GrandeStStorieS
  คุณวรรณไวได้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจปลูกไมตรีไทย-จีน โดยคุณสังข์ได้ส่งท่านและน้องสาว คุณสิรินทร์ พัธโนทัย(ชื่อเดิม นวลนภา) #ThaiChina #manager
 11. GrandeStStorieS
  ขณะนั้นยังเป็นเด็กชาย-เด็กหญิง ไปเป็นบุตรบุญธรรมของนายกรัฐมนตรีโจว เอินไหล เพื่อแสดงความจริงใจในการผูกมิตรกับไทย #ThaiChina #manager
 12. GrandeStStorieS
  จากปี พ.ศ. 2499 และได้ถูกกลุ่มปฏิวัติใหญ่ทางวัฒนธรรมขับออกมาในปี 2509 #ThaiChina #manager
 13. GrandeStStorieS
  คุณวรรณไวได้เล่าสถานการณ์ในยุคปลูกไมตรีไทย-จีนของท่านจอมป.พิบูสงคราม ตอนนั้น โลกแบ่งออกเป็นสองฝ่าย #ThaiChina #manager
 14. GrandeStStorieS
  ค่ายโลกเสรีอันมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำ และค่ายโลกสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ สหรัฐฯพยายามทุกวิถีทางในการสกัดจีนไม่ให้เติบโต #ThaiChina #manager
 15. GrandeStStorieS
  และไทยก็เป็นพันธมิตรสหรัฐฯร่วมต่อต้านจีน ผู้ที่เป็นมือขวาในการต่อต้านคอมมิวนิวสต์ ก็คือ #ThaiChina #manager
 16. GrandeStStorieS
  ก็คือ คุณ สังข์ พัธโนทัย คนสนิทและที่ปรึกษาของท่านจอมพลป.พิบูลสงคราม #ThaiChina #manager
 17. GrandeStStorieS
  เดิมทีคุณสังข์เป็นนักต่อต้านคอมมิวนิสต์ตัวยง เป็นคนควบคุมงบประมาณปราบปรามคอมมิวนิสต์ทั้งหมดของประเทศ #ThaiChina #manager
 18. GrandeStStorieS
  โฆษณาทางวิทยุ ผลิตโปสเตอร์ แผ่นผ้า ฯลฯ เพื่อทำให้คอมมิวนิสต์ดูเป็นยักษ์ร้ายน่ากลัว #ThaiChina #manager
 19. GrandeStStorieS
  ‘เมื่อคอมมิวนิสต์มา ศาสนาก็ถูกทำลาย’ เป็นคำขวัญพ่อผม #ThaiChina #manager
 20. GrandeStStorieS
  แต่เมื่อสหรัฐฯแพ้คอมมิวนิสต์ในสงครามเกาหลี ทำให้ประเทศเล็กไม่แน่ใจความแข็งแกร่งของสหรัฐฯ #ThaiChina #manager
 21. GrandeStStorieS
  คุณสังข์เริ่มสงสัยว่า ความเลวร้ายของคอมมิวนิสต์ที่ อเมริกันกรอกหูคนไทยมาช้านานนั้น แท้จริงแล้วเป็นเช่นไร #ThaiChina #manager
 22. GrandeStStorieS
  ที่โลกเสรีเล่าอ้างกันเกี่ยวกับระบบที่รวมทุกอย่างเป็นของกลาง แม้กระทั่งเมียรวมนั้น จริงเท็จประการใด #ThaiChina #manager
 23. GrandeStStorieS
  โดยเฉพาะ ‘ผีคอมมิวนิสต์’ ที่ถูกวาดภาพให้เป็นยักษ์เป็นมาร .. จากนั้นคุณสังข์เริ่มศึกษาจริงจังโดยฟัง #ThaiChina #manager
 24. GrandeStStorieS
  โดยฟังวิทยุคลื่นสั้นจากกรุงปักกิ่ง ขณะนั้นมีภาคภาษาไทย กอปรกับพื้นฐานคุณสังข์เป็นหนอนหนังสือ ชอบอ่าน #ThaiChina #manager
 25. GrandeStStorieS
  ศึกษาหาความรู้อยู่เป็นนิจ เอาทฤษฎีสังคมนิยม-คอมมิวนิสต์มาศึกษา จึงรู้ว่าลัทธิมาร์กซิสม์ก็มีเป้าหมายเพื่อความผาสุกและ #ThaiChina #manager
 26. GrandeStStorieS
  เพื่อความผาสุกและเท่าเทียมของประชาชน แต่วิธีการนั้นแตกต่างไปจากโลกตะวันตก เป้าหมายคอมมิวนิสต์ก็เพื่อสังคมร่มเย็น #ThaiChina #manager
 27. GrandeStStorieS
  และก็เริ่มรู้ซึ้งว่าเราถูกฝรั่งหลอก ฝรั่งหลอกให้คนเอเชียด้วยกันเป็นศัตรูกัน #ThaiChina #manager #Memo
 28. GrandeStStorieS
  การศึกษาจากตำราต่างประเทศ ทำให้รู้ว่าจีนก้าวไปไกลแค่ไหน ยักษ์ที่หลับใหลมานานได้ตื่นขึ้นมาแล้ว #ThaiChina #manager
 29. GrandeStStorieS
  สถานการณ์เป็นอย่างนี้ต่อไม่ได้ จะเป็นอันตรายต่อชาติเราแน่ เราเป็นศัตรูกับจีนไม่ได้แล้ว #ThaiChina #manager
 30. GrandeStStorieS
  คุณวรรณไว เล่าความคิดของบิดาที่ทำให้ชีวิตพลิกผันหันมาปลูกไมตรีจีน #ThaiChina #manager
 31. GrandeStStorieS
  เดิมทีไทยกับจีนเสมือนบ้านพี่เมืองน้อง ทั้งในฐานะที่เป็นคนเอเชีย มีการผสมกลมกลืนทางชาติพันธุ์อย่างไม่ขัดแย้ง #ThaiChina #manager
 32. GrandeStStorieS
  คุณสังข์ก็มีเชื้อจีน กอปรกับตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ไทย-จีนไม่ไกลกันเลย คุณวรรณไวเทียบเคียงว่า #ThaiChina #manager
 33. GrandeStStorieS
  ตามภาษิตที่ว่า น้ำไกลมิอาจดับไฟใกล้ ประเทศไทยใกล้กับจีนมาก เกิดเหตุการณ์ใหญ่ฉุกเฉินขึ้นมาเราจึงมิอาจพึ่งอเมริกา #ThaiChina #manager
 34. GrandeStStorieS
  เราจึงมิอาจพึ่งอเมริกาซึ่งเปรียบเสมือนน้ำไกลได้อีกต่อไป มิสู้เราผูกมิตรกับจีนจะดีกว่า #ThaiChina #manager
 35. GrandeStStorieS
  เม.ย.ปี 2498 มีการประชุมกลุ่มประเทศเอเชีย-แอฟริกา (AFRO-ASIAN NATION) ที่นครบันดง ประเทศอินโดนีเซีย #ThaiChina #manager
 36. GrandeStStorieS
  สหรัฐฯพยายามห้ามประเทศบริวารของตน เนื่องจากหากให้ประเทศเล็กเข้าร่วมการประชุมฯก็จะล่วงรู้สถานการณ์ความเป็นไปที่แท้จริง #ThaiChina #manager
 37. GrandeStStorieS
  เกรงว่าหากประเทศทั้งหลายได้พบผู้นำจีน แล้วได้เห็นว่า จีนมิได้น่ากลัวดั่งยักษ์มารตามที่สหรัฐฯโฆษณา พวกเขาอาจหันเหไปเข้ากับจีน #ThaiChina
 38. GrandeStStorieS
  แต่ไทยก็ไม่ยอมเสียโอกาสงามนี้ ครั้งนั้นไทยไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมฯ จึงขอเพียงเข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์ #ThaiChina #manager
 39. GrandeStStorieS
  รัฐมนตรีต่างประเทศ คือเสด็จในกรมกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ (หรือพระองค์เจ้าวรรณไวทยากร วรวรรณ) ไปเข้าร่วมการประชุมบันดง #ThaiChina #manager
 40. GrandeStStorieS
  เสด็จในกรมฯได้สนทนาซักถามปัญหาต่างๆกับท่านโจว เอินไหล เรื่องข่าวลือการรุกรานไทย ท่านโจวปฏิเสธข่าวลือ #ThaiChina #manager
 41. GrandeStStorieS
  พร้อมเชื้อเชิญผู้แทนจากไทยไปเยี่ยมประเทศจีน ท่านโจวประทับใจเสด็จในกรมฯมาก ฝ่ายเสด็จในกรมฯก็ได้กลับเมืองไทย #ThaiChina #manager
 42. GrandeStStorieS
  พร้อมด้วยความเข้าใจและเชื่อมั่นในจีนใหม่ และได้รายงานแก่จอมพลป. ทั้งชื่นชมเสน่ห์ของผู้นำโจว เอินไหล #ThaiChina #manager
 43. GrandeStStorieS
  จอมพลป.จึงตัดสินใจผูกมิตรไมตรีกับจีน ซึ่งต้องกระทำการอย่างลับด้วยสถานการณ์ที่ไทยต้องดำเนินนโยบายต่อต้านจีนตามสหรัฐฯ #ThaiChina #manager
 44. GrandeStStorieS
  ท่านจอมพลป.ได้มอบหมายให้คุณสังข์ เป็นผู้นำในการผูกไมตรีกับประเทศจีน และก็ได้ส่งคณะทูตใต้ดินชุดแรกไปยังประเทศจีน #ThaiChina #manager
 45. GrandeStStorieS
  ได้แก่ คุณอารี ภิรมย์ และอาจารย์กรุณา กุศลาสัย บก.ข่าวต่างประเทศนสพ.เสถียรภาพ #ThaiChina #manager
 46. GrandeStStorieS
  คุณอัมพร สุวรรณบล ส.ส.ร้อยเอ็ด คุณสอิ้ง มารังกูล ส.ส.บุรีรัมย์ ไป ‘ปฏิบัติการภารกิจลับที่ปักกิ่ง’ #ThaiChina #manager
 47. GrandeStStorieS
  แทรก.. รายละเอียดตาม ทวิตเมื่อคืนวานนะครับ .. ผมจะข้ามเรื่อง ฑูตใต้ดิน เพื่อไปประเด็นอื่นต่อ .. จบบริบูรณ์ จะรวมอยู่ใน blog อีกทีครับ ..
 48. GrandeStStorieS
  ไม่กี่เดือนต่อมานายกรัฐมนตรีอูนุแห่งพม่าได้เชิญจอมพลป.ไปเยือนพม่าในเดือนธ.ค.2498 คุณสังข์ถือโอกาสนี้จัดการพบปะเจรจากับผู้แทนจีน #ThaiChina
 49. GrandeStStorieS
  โดยคุณสังข์ และนาย เลื่อน บัวสุวรรณ นายธนาคารศรีอยุธยาผู้สนับสนุนด้านทุนรอน ได้เดินทางไปกับคณะจอมพลป. เพื่อเจรจา #ThaiChina #manager
 50. GrandeStStorieS
  เพื่อเจรจากับผู้แทนจีนนี้ นายกฯโจว เอินไหล ได้มอบหมายให้เอกอัครราชทูตจีนประจำพม่า นาย เหยา จงหมิง เป็นผู้แทนการเจรจาฯ #ThaiChina #manager
 51. GrandeStStorieS
  คุณสังข์ และคุณเลื่อนได้เจรจากับเหยา จงหมิงระหว่างวันที่ 16- 17 ธ.ค.2498 และได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วม #ThaiChina #manager
 52. GrandeStStorieS
  การเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประชาชนไทยและประชาชนจีน ไม่เกี่ยวกับรัฐบาล #ThaiChina #manager
 53. GrandeStStorieS
  จากนั้นคุณสังข์ได้ดำเนินการส่งคณะทูตไทยหลายคณะ รวมทั้งคณะสงฆ์นานาชาติไปยังประเทศจีน โดย จีนออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด #ThaiChina #manager
 54. GrandeStStorieS
  สำหรับการติดต่อกันอย่างลับๆนี้ ท่านโจว เอินไหลผู้รู้หลักการธรรมชาติ เข้าใจและเห็นใจที่ไทยยังรับเงินจากสหรัฐฯ ก็ว่า #ThaiChina #manager
 55. GrandeStStorieS
  ก็ว่าไม่เป็นไร ติดต่อลับ ๆ กันไปก่อน ใช้วิธีประชาชนติดต่อกับประชาชน #ThaiChina #manager
 56. GrandeStStorieS
  น่าสังเกตประการหนึ่ง คือไทยทำกับจีนไว้เจ็บแสบพอสมควร แต่ด้วยวิสัยทัศน์ของท่านโจว เอินไหลที่ว่า ‘เป็นมิตรดีกว่าเป็นศัตรู’ #ThaiChina #manager
Advertisements
 1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: