“สัมพันธ์..ลับ..ไทย-จีน หลัง WWII” (9..”วรรณไว พัธโนทัย เล่าเรื่องสัมพันธ์ไทย-จีน ตอนจบ: ประสบการณ์ชีวิตในสังคมจีนยุคที่หาดูที่ไหนไม่ได้ในโลก)


 1. ขอขอบคุณ ข้อมูล และภาพชุดนี้จาก “วรรณไว พัธโนทัย
  เล่าเรื่องสัมพันธ์ไทย-จีน ตอนหนึ่ง: ยุคขุดบ่อหล่อธารา” โดย
  ASTVผู้จัดการออนไลน์ 21 เมษายน 2555 http://www.manager.co.th/china/ViewNews.aspx?NewsID=9550000049196
 2. GrandeStStorieS
  วรรณไว เล่าเรื่องสัมพันธ์ไทย-จีน ตอนจบ: ประสบการณ์ชีวิตในสังคมจีนยุคที่หาดูที่ไหนไม่ได้ในโลก โดย ASTV 21 เมษายน 2555 #ThaiChina #manager
 3. GrandeStStorieS
  ระหว่างการการบรรยายพิเศษ “ประสบการณ์ชีวิตในจีนช่วงปฏิวัติวัฒนธรรม” จัดโดยโครงการปริญญาโทวัฒนธรรมจีนศึกษา มธ. 3 ก.พ. 2555 #ThaiChina #manager
 4. GrandeStStorieS
  คุณวรรณไว พัธโนทัย ได้เล่าถึงสภาพบ้านเมืองยุคที่พรรคคอมมิวนิสต์ก่อตั้งจีนใหม่ได้ 5 ปี #ThaiChina #manager
 5. GrandeStStorieS
  เป็นโลกที่แตกต่างแบบไม่รู้จะบรรยายอย่างไร เป็นสังคมที่หาดูที่ไหนไม่ได้ในโลก ราวกับยุคพระศรีอาริย์ #ThaiChina #manager
 6. GrandeStStorieS
  ไม่มีสถานเริงรมย์ สถานยั่วเย้าอารมณ์ อย่างบาร์ไนท์คลับ ไม่มีโสเภณี มีแต่โรงภาพยนตร์ #ThaiChina #manager
 7. GrandeStStorieS
  โรงละคร ที่เสนอละครมีสาระทั้งสิ้น เสนอเรื่องราวคนกล้าหาญเสียสละในประวัติศาสตร์ #ThaiChina #manager
 8. GrandeStStorieS
  ส่วนสินค้าในตลาด 90 เปอร์เซนต์ เป็นสินค้าผลิตเองในประเทศ #ThaiChina #manager
 9. GrandeStStorieS
  ส่วนสินค้านำเข้าเป็นของที่ผลิตได้ไม่พอความต้องการหรือผลิตไม่ได้ ไม่มีน้ำอัดลมโคคา-โคลา เป็ปซี่ #ThaiChina #manager
 10. GrandeStStorieS
  ประชาชนใส่เสื้อผ้าสีกรมท่าสีขาว เจ้าหน้าที่รัฐก็สวมชุดซุนจงซัน นักศึกษาไม่ต้องสวมเครื่องแบบ ผู้หญิงไม่แต่งหน้าทาปาก #ThaiChina #manager
 11. GrandeStStorieS
  ประชาชนมีคุณภาพคับแก้ว คือขยัน ใฝ่เรียนรู้ศึกษา รักชาติ อดทน เชื่อมั่นในผู้นำ ผู้นำสามารถเรียกร้องประชาชนนับล้านในชั่วข้ามคืน #ThaiChina
 12. GrandeStStorieS
  ประชาชนมีความกล้าหาญ เสียสละ ให้สิทธิพิเศษแก่คนแก่ เด็ก หญิงตั้งครรภ์ มีระเบียบอย่างการเข้าแถวซื้อสินค้า ใช้บริการต่างๆ #ThaiChina #manager
 13. GrandeStStorieS
  ทั้งยังให้เกียรติคนต่างชาติให้ซื้อก่อน นับเป็นความเสียสละอย่างหนึ่ง มีจิตใจสูง #ThaiChina #manager
 14. GrandeStStorieS
  จีนสมัยนั้นเป็นระเบียบเรียบร้อยมาก ไม่มีการทำร้ายร่างกายกัน ไม่มีอบายมุข #ThaiChina #manager
 15. GrandeStStorieS
  ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินมีสูงมาก ผู้ร้ายขโมยโจรไม่มี เปิดประตูบ้านไว้ก็ไม่เป็นไร #ThaiChina #manager
 16. GrandeStStorieS
  คุณวรรณไวได้วิเคราะห์ถึงปัจจัย ที่สร้างสังคมจีนที่ท่านได้เห็นและใช้ชีวิตอยู่ร่วมด้วยนับสิบปี (2499-2509) ได้แก่ #ThaiChina #manager
 17. GrandeStStorieS
  1) อำนาจรัฐมาจากการต่อสู้ จากกระบอกปืน พรรคคอมมิวนิสต์นำประชาชนต่อสู่สร้างสังคมใหม่ยาวนานถึง 28 ปี #ThaiChina #manager
 18. GrandeStStorieS
  นับจากที่พรรคคอมมิวนิสต์ก่อตั้งในปี 2464 (1921) ทำให้ประชาชนเชื่อมั่นในผู้นำ สายสัมพันธ์ระหว่างผู้นำและประชาชนแนบแน่น #ThaiChina #manager
 19. GrandeStStorieS
  2) ขจัดสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ ได้แก่ สถานเริงรมย์ โรงภาพยนตร์ โรงละครเสนอแต่เรื่องราวความรักชาติ ความเสียสละ #ThaiChina #manager
 20. GrandeStStorieS
  3) ที่สำคัญที่สุด คือการศึกษาอบรมประชาชน เข้าโรงเรียนไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน #ThaiChina #manager
 21. GrandeStStorieS
  วิชาที่เรียนมีวิชาหน้าที่พลเมือง รักชาติ เสียสละ ประโยชน์ส่วนรวม สอนกันแต่ชั้นอนุบาล #ThaiChina #manager
 22. GrandeStStorieS
  4) การลงโทษ ใช้วิธีการลงโทษโดยให้สังคมเป็นผู้ลงโทษ ไม่ใช้กฎหมาย #ThaiChina #manager
 23. GrandeStStorieS
  ความผิดเล็กที่ไม่กระทบความมั่นคงของชาติ ก็ให้สังคมลงโทษด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ในหน่วยงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ #ThaiChina #manager
 24. GrandeStStorieS
  โดยถือว่าทำให้คนละอายใจดีกว่า จึงมีการประชุมบ่อยมาก จนมีคำกล่าวว่า “พรรคคอมมิวนิสต์ชอบประชุม พรรคก๊กมินตั๋งชอบรีดภาษี” #ThaiChina #manager
 25. GrandeStStorieS
  5) การปฏิบัติตัวของผู้นำ ไม่ทำตัวเป็นเจ้านายเหนือหัวประชาชน ใช้ชีวิตเรียบง่ายสมถะไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่ใช้อำนาจหาประโยชน์ใส่ตัว #ThaiChina #manager
 26. GrandeStStorieS
  สมัยนั้นคนจีนทุกคนเรียกกันว่า “สหาย” ตั้งแต่สหายเหมา เจ๋อตง สหายโจว เอินไหล ไปถึงประชาชนทั่วไป #ThaiChina #manager
 27. GrandeStStorieS
  ล้วนเป็นสหายกัน ประชาชนจะมีคุณภาพได้ ผู้นำก็ต้องมีคุณภาพสูง เป็นแบบอย่างด้วย #ThaiChina #manager
 28. GrandeStStorieS
  คุณวรรณไวยกย่องผู้นำจีน“จากที่ผมศึกษาผู้เหมา เจ๋อตง,โจวเอินไหล, จูเต๋อ, เติ้งเสี่ยวผิง ผู้นำเหล่านี้ไม่ได้จบการศึกษาสูง #ThaiChina #manager
 29. GrandeStStorieS
  ไม่ได้จบการศึกษาสูง จบปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยดังอย่างออกซ์ฟอร์ด แคมบริดจ์ ฮาร์ดวาร์ด ทุกคนเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิต #ThaiChina #manager
 30. GrandeStStorieS
  การต่อสู้ การปฏิวัติ เสี่ยงตายกันมาเป็นสิบๆปี มีประสบการณ์สูงมากจนสามารถเขียนตำราให้คนชั้นดร.มาศึกษาได้ #ThaiChina #manager
 31. GrandeStStorieS
  ผู้นำมีความอดทนมากเหลือเกิน มักดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป รอเวลาสุกงอม อย่างกรณีไต้หวันสมัยนั้น มีประกาศว่า #ThaiChina #manager
 32. GrandeStStorieS
  จีนเตือนไต้หวันครั้งที่ 325 กรณีพิพาทพรมแดนจีน-อินเดีย ทหารฝ่ายตรงข้ามล่วงล้ำเข้ามาหลายครั้ง จีนได้เตือนครั้งที่ 80, ครั้งที่ 81 #ThaiChina
 33. GrandeStStorieS
  จีนได้เตือนครั้งที่ 80, ครั้งที่ 81 แล้ว ก็ยังไม่เห็นรบกันเสียที เป็นต้น #ThaiChina #manager
 34. GrandeStStorieS
  ผู้นำจีนใจใหญ่และจริงใจ กล้าได้กล้าเสีย เป็นมิตรกับผู้ใดก็เป็นมิตรตลอดไป ตัวอย่างครอบครัวผม ผมไปเมืองจีนได้ราวปีกว่าๆ #ThaiChina #manager
 35. GrandeStStorieS
  เมืองไทยเกิดรัฐประหาร จอมพลป.หมดอำนาจไป โดยทั่วไปแล้วในโลกผลประโยชน์ จีนก็ไม่ต้องดูแลผมและน้องต่อไปก็ได้ #ThaiChina #manager
 36. GrandeStStorieS
  หมดประโยชน์แล้วเลี้ยงไว้ทำไมเสียข้าวสุก แต่เขาก็เลี้ยงดูมาเรื่อยๆจนเติบโตเข้ามหาวิทยาลัยและเลี้ยงอย่างดีด้วย #ThaiChina #manager
 37. GrandeStStorieS
  ไม่ใช่พ่อหมดอำนาจแล้วก็ปล่อยปละละเลย ตอนคุณพ่อผมป่วยเป็นอัมพาต พอผู้นำจีนรู้ก็เชิญไปรักษาตัวที่ปักกิ่ง #ThaiChina #manager
 38. GrandeStStorieS
  แทรก.. แม้แต่สีหนุ ของเขมร ก่ยังอาศัยจีนในการหลบภัย และรักษาตัว ทั้งๆที่ สีหนุ คือคนของฝรั่งเศส ต่อต้านจีน ..
 39. GrandeStStorieS
  นี่คือจิตใจของพวกเขา ดูแลพวกเราโดยไม่มีหนังสือสัญญาความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวผมกับจีนเลย #ThaiChina #manager
 40. GrandeStStorieS
  สำหรับทัศนะของผม ภาพเหล่านั้นหวนกลับมาได้ยากมาก เมื่อท่านเติ้ง เสี่ยวผิง ให้เปิดประเทศ ก็เริ่มมีสิ่งไม่ดีต่างๆเข้ามา #ThaiChina #manager
 41. GrandeStStorieS
  วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา นักวิชาการจีนกลุ่มหนึ่งไม่เห็นด้วยเพราะกลัวทุนนิยมอาจฟื้นง่ายๆ แต่ผู้นำจีนที่เชี่ยวชาญเศรษฐศาสตร์ #ThaiChina #manager
 42. GrandeStStorieS
  แต่ผู้นำจีนที่เชี่ยวชาญเศรษฐศาสตร์ท่านหนึ่งบอกว่าการเปิดประเทศก็เหมือนเปิดหน้าต่างบ้าน #ThaiChina #manager
 43. GrandeStStorieS
  ก็ต้องยอมให้แมลงวันแมลงหวี่เข้ามาบ้างตัวสองตัว.. แต่นี่ไม่ใช่ตัวสองตัวแล้ว เข้ามาเป็นฝูงเลย น่ากลัวมาก #ThaiChina #manager
 44. GrandeStStorieS
  จะกลับไปเป็นสังคมที่บริสุทธิ์เหมือนเดิม สงสัยต้องมี ‘จิ่งกังซัน ภาคสอง คือฐานปฏิบัติการพรรคคอมมิวนิสต์จีน #ThaiChina #manager
 45. GrandeStStorieS
  ในการนำประชาชนต่อสู้กับอำนาจรัฐจนได้รับชัยชนะ #ThaiChina #manager
 46. GrandeStStorieS
  ในภาพ: จีนยุคแรกทศวรรษที่ 1980 ที่ประชาชนจำนวนมากยังยากจน (แฟ้มภาพ เอเจนซี) http://yfrog.com/nzyvpwfgj #ThaiChina #manager
 47. GrandeStStorieS
  เมืองไทยเกิดรัฐประหาร จอมพลป.หมดอำนาจไป โดยทั่วไปแล้วในโลกผลประโยชน์ จีนก็ไม่ต้องดูแลผมและน้องต่อไปก็ได้ #ThaiChina #manager
 48. GrandeStStorieS
  “ระบอบทุนนิยมสร้างความสบายภายนอก จีนตอนนี้เหมือนทุนนิยมทั่วไป คนรวยมีอยู่กระจุกเดียว คนจนมหาศาลเมื่อท้องคนหิวก็อันตราย.. #ThaiChina #manager
 49. GrandeStStorieS
  ถ้าปล่อยให้เดินอย่างนี้เรื่อยๆ ปกครองไม่ดีก็ไปได้ง่ายๆ ประชาชนรวมตัวกันเมื่อไหร่ ก็อาจเกิด ‘จิ่งกังซัน ภาคสอง’ #ThaiChina #manager
 50. GrandeStStorieS
  “ก็ภาวนาขออย่าให้เกิดความวุ่นวายขึ้นเลย เพราะเมืองจีนคนเขาเยอะ มีเรื่องทีคนตายมหาศาล”..
  วรรณไว พัธโนทัย #ThaiChina #manager
 51. GrandeStStorieS
  วรรณไว พัธโนทัย เล่าเรื่องสัมพันธ์ไทยจีน ตอนจบ ประสบการณ์ชีวิตในสังคมจีนยุคที่หาดูที่ไหนไม่ได้ในโลก http://bit.ly/LYmE5O #ThaiChina #manager
Advertisements
 1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: