“เอกสารประกอบการพิจารณา พ.ร.บ.เงินกู้ 2,000,000,000,000.-” รายละเอียดโครงการภายใต้แผนงาน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ


29 มีนาคม 2556 คงต้องบันทึกในหน้าประวัติศสาตร์ของประเทศไทย พ.ร.บ. เงินกู้ฉบับนี้ในวงเงินสูงสุดนับแต่มีประเทศแห่งนี้จนถึงวันนี้
ที่ประชุมรัฐสภา มีมติรับร่างวาระที่ 1 ด้วคะแนน 284 เสียง ต่อ 152 เสียง มีผู้ลงคะแนนทั้งสิ้น 464 คน งดออกเสียง 21 คน และไม่ลงเสียง 7 คน

เอกสารทั้งหมดต่อไปนี้ก็คือ 1 ส่วนในประวัติศาสตร์นี้ .. ขอขอบพระคุณผู้กรุณาแบ่งปันไฟล์ข้อมูลนี้ -คุณกรณ์ชนก-

PNECO560315002000101_15032013_100040

Thailand 2020[1]

1362654095

เอกสารประกอบการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ….

รายละเอียดโครงการภายใต้แผนงาน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ

3-30-2013 02-42-02

รายละเอียดทั้งเล่มโปรดโหลดไฟล์ PDF ได้ที่.. 

https://www.dropbox.com/s/645zctxz6up6h6m/PITLProjects.pdf


Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: