Archive for category ความคิดเห็นส่วนตัว (My Opinion)

“ไม่รักชาติ แล้วจะรักชาติหมาที่ไหน” .. รักชาติ ไม่คลั่งเพราะมีสติ มีภูมิรู้พอให้คิดรอบ .. กรณี 4.6 ตร.กม.


ยังมีคนไทยเองที่เข้าใจผิด ว่าคดีที่กำลังดำเนินการกันนี้เพราะแย่ง ปราสาทพระวิหาร จริงๆไม่ใช่ เราโดนตัดสินให้เขมรไปแล้ว 2505 แต่ตอนนี้เขมรยื่นตีความในคดีนั้น เพื่อให้ได้ พท. 4.6 ตร.กม.อ้างแผนที่ 1:2แสน ที่ฝรั่งเศสทำ สยามยอมให้ทำเพราะไม่มีผู้ชำนาญ แต่การสำรวจร่วมกัน ฝรั่งเศสเขียน ผลจาก อนุสัญญา 1904 สยาม-ฝรั่งเศส ก่อนหน้านั้น ฝรั่งเศสนำเรือปืนมาขู่ (ยุคล่าอาณานิคม) เรายอมเสียดินแดนให้ในอินโดจีน (อนึ่ง ฝรั่งเศสเร่งยึดครองแผ่นดินแถวนั้น อาจเพราะจะมีการทำสัญญาลับกับอังกฤ ต่อมาคือ เมษายน 1904 หลังทำอนุสัญญา สยาม-ฝรั่งเศษ 2 เดือน อังกฤษกับ ฝรั่งเศส ตกลงสัญญาลับที่เรียกว่า Entente_cordiale ตามนี้ http://en.wikipedia.org/wiki/Entente_cordiale ซึ่งมีการระบุว่า จะไม่รุกรานสยาม เพราะใช้เป็นเขตกันชนเขาทั้ง 2 ปท. และเหตุที่ทำเพราะการที่เยอรมันเริ่มเติบใหญ่ในยุโรป 2 ชาตินี้จึงตกลงลับกัน เพื่อลดปัญหาตีกันเอง รักษาอาณานิคมตนไว้ด้วย ** นี้เป็นสิ่งที่ผมคาดว่า ทำให้ฝรั่งเศสเร่งยึดอินโดจีน บีบบังคับสยาม เพราะเขาย่อมรู้ล่วงหน้าในการเจรจาอยู่แล้วกับอังกฤษ […]

Leave a comment

“เรายกทรัพยากรชาติให้แก่ทุนนอก โดยไม่รู้ตัว ผ่าน FTA, AEC .. นี้มันนโยบายทุนนิยมกลืนชาติ”


อนาคตเรา ต่อไปชาวนาไทย ก่เปนแค่คนเดินนา(รับจ้างทำนา) อู่ข้าวบนแผ่นดินเราเอง แต่กลับเปนผลประโยชน์กลุ่มทุนต่างด้าว ..มัวทำไรกันอยู่หรือ? ระวังให้ดี FTA AEC นี้จะทำให้ทรัพยากรเราเองตกเปนของต่างชาติง่ายๆผ่านการทำการค้านี้แหล่ะ เพราะเราชอบขายมากกว่าซื้อเราไม่มีกฎหมายคุ้มครองที่ดี สิงคโปร์มันมีอะไร นอกจากงานบริการตัวแทน..ทุนนิยมแห่งอาเซียน ระวังให้ดีแค่นี้ก่ใช้เงินซื้อไปเยอะแล้ว อาชีพคุ้มครอง 58 นี้ก่หมดสิ้นแล้ว..ระวัง เราเองคิดว่าเราเหนือเขาหรือ สมมุติเราเหนือกว่า 9 ชาติแต่ ถ้าเราเจอแค่ชาติเดียวที่เหนือกว่าทั้งทุน และสมองมันก่โดนกลืนนั้นแหล่ะ ..กลืนด้วยทุน อย่ามัวแต่คิดว่าเราเอาอยู่นะ แม้เราจะมี บ.ใหญ่ๆคุมบนยอด แต่ถ้าฐานลูกข่ายที่ซัปพอรท มันเปนของต่างชาติหมดล่ะ ยอดบนนี้จะอยู่ได้ไหม .. การที่เราจะรัก ปกป้อง ทรัพยากร อาชีพเราไม่ใช่เรื่อง ล้าหลังน่าอาย .. อายอะไรหรือทุกชาติเขาก่ทำกัน กลัวอะไรกับคำว่าล้าหลัง แล้วคงเปนชาติ .. น่าอายมากกว่าที่ยอมให้ ต่างชาติมาเปนนาย เปนเจ้าของทรัพยากรของเรา .. อย่าลืมเราก่ทำเองได้ มีมือตีนเหมือนกัน คิดเองได้.. อย่าคิดเอาชนะต่อคนอื่นมาเปนเป้าหมาย คิดแค่ทำสิ่งที่เรามีให้ยั่งยืน รักษา พัฒนาให้ดีกว่าเดิม ก่พอ .. เราทำเป้าหมายนี้ได้ […]

Leave a comment